Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons stiftelse

​Våra stipendier kan sökas under perioden 1 april-30 juni 2018.
 
Vi erbjuder två olika typer av stipendier: Entreprenörsstipendie och Forskningsstipendie
 
Entreprenörsstipendiet
För den som äger ett företag som varit affärsdrivande i två år och önskar en utbildningsaktivitet inom logistik, innovation, kvalitet internationalisering, ergonomi, eller design.
 
Forskningsstipendiet
För den som behöver forskningsmedel för ett forskningsprojekt som inom antingen logistik, innovation, kvalitet, internationalisering, ergonomi eller design.
 
Här finns bifogad information om stiftelsen samt om båda stipendierna som vi utlyser och de kriterier som behöver uppfyllas.

Entreprenörsstipendiet

Forskningsstipendiet

Publicerad: fr 06 apr 2018.