Kungl och Hvitfeldtska stiftelsen

​Kungl och Hvitfeldtska stiftelsen grundar sig på dels Margareta Hvitfeldts testamente den 22 januari 1664, dels Kung Karl XI:s brev den 25 oktober och den 26 november 1694.

 

http://www.hvitfeldtskastiftelsen.se/

 

Ändamål kopplat till Chalmers:

Universitets- och högskolestipendium: (studenter)

kan tilldelas studerande, som
har slutbetyg från gymnasium i förutvarande Göteborg och Bohus län
är född i Göteborgs stift eller var folkbokförd där när gymnasiestudierna påbörjades inom stiftet
är mindre bemedlad
inger goda förhoppningar om framgång i vetenskapliga studier
Stipendiet utgör för närvarande 10.000 kronor.

Endast studerande som klarat av minst 60 poäng av grundutbildningen och har för avsikt att examineras vid statlig högskola eller universitet i Sverige samt Handelshögskolan i Stockholm och Chalmers Tekniska Högskola kan komma ifråga för stipendium.

Hur du ansöker finner du på Studentportalens hemsida.

 

Anslag från överskottsfonden: (doktorander)

Stipendier till forskningsprojekt /resor till doktorander vid Göteborgs universitet/Chalmers Tekniska Högskola eller någon av de övriga högskolorna i Västra Götalands och Hallands län

Övriga anslag från överskottsfonden

Styrelsen prioriterar
1.Projekt med anknytning till västkusten
2.Delfinansiering av avhandlingar av västsvenskt intresse
3.Utvecklingsprojekt för en förbättrad gymnasieskola


 

Sidansvarig Publicerad: on 21 sep 2016.