Gerhard Hobohms minnesfond

Gerhard Hobohm, foto:gerhardhobohm.seStipendier för examensarbeten inom Ernströmgruppens intressesfär.

Stipendiet uppgår till 25 000 kr per examensarbete. 

 

Fondens ändamål: stipendier till studerande inom Ernströmsgruppens intressesfär

 

Fonden kan sökas av samtliga studenter som skriver ett examensarbete inom Ernströmgruppens intressesfär, ansökningar tas nu emot från alla institutioner på Chalmers.

Studenter är välkomna att kontakta Ernströmgruppen för att skriva sina examensarbeten tillsammans med företagen inom gruppen. Detta är inget krav för att få stipendiet.

Läs mer om fonden och de föreslagna arbetena på:

www.gerhardhobohm.se

www.ernstrom.com
Ernströmgruppen var donatorns familjeföretag.

Läs mer om Ernströmgruppens affärsområden på deras hemsida:
http://ernstrom.com/

 
Ansökan:
Studenter ansöker om stipendiet via länken nedan:
 
Ansökan skall innehålla en kort beskrivning av examensarbetet samt ett personligt brev.
OBS! Om ni är flera som skriver, lämna bara in en ansökan men ange i brevet vilka som skriver, inklusive adress och bankuppgifter till alla medförfattare.
När examensarbetet sedan är inlämnat och godkänt av din examinator skickas arbetet in i sin helhet.
Ansökan skall vara stiftelsen till handa senast 1:e maj 2021.
 
 
Kontakta avdelningen för byggnadsteknologi, på Bygg- och miljöteknik för mer information.
Angela Sasic Kalagasidis
angela.sasic@chalmers.se

eller

Birgitta Rorsman

birgitta.rorsman@chalmers.se  
Chalmers tekniska högskola
412 96 Göteborg

031 - 772 27 33--------------------

Summary in english:

Scholarships for master's thesis work within the "Ernström group" areas of interest.

Students are welcome to contact the Ernström group to inquire about writing their thesis in cooperation with one of the companies. This, however, is not a requirement to be awarded the scholarship.

Read more about the fund here:

www.gerhardhobohm.se

Ernströmgruppen was Gerhard Hobohm´s family business.
Learn more about the Ernström group businesses on their website:
http://ernstrom.com/

 

Students can apply for the scholarship through the link below:
http://www.chalmers.se/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/default.aspx?rmpage=job&rmjob=285&rmlang=SE


The application should include a brief description of your thesis as well as a personal letter.


NOTE: Only one application per thesis! If there are more than one authors, make a note of this in the letter stating all the authors' addresses and bank details.
When the thesis has been approved by your examiner, you should submit it in your application and send a copy of it to birgtta.rorsman@chalmers.se
Deadline for application is 1 May, 2022.


Contact the Department of Building Technology, the Civil and Environmental Engineering for more information.
Angela Sasic Kalagasidis
angela.sasic@chalmers.se

or


Birgitta Rorsman
birgitta.rorsman@chalmers.se 
031 - 772 27 33

-------------------

Utdelning 2021: Två examensarbeten fick stipendium om 25 000 kr vardera.


Utdelning 2020: Fyra studentarbeten fick dela lika på totalt 50 000 kr. Arbetena handlade bla om materialvalets betydelse i byggprocessen, materialbesparingar, bättre mätdata för klimatförbättrad betong och främjande av återbruk. Gemensam nämnare - ekonomisk och miljömässig hållbarhet.


Historik: Den 1:e september 1988 överlämnade Ernströmgruppens verkställande direktör Bo Lerenius 150 000 kr till Chalmers, som bidrag till forskning och utvecklingsarbetet inom Högskolans sektion för väg och vattenbyggnad för bildandet av en fond. Direktören Gerhard Hobohm själv skulle deltaga i utdelningsnämnden tills vidare.


Ernströmgruppen är ett familjeföretag som bildades 1918 och verkar bland annat inom byggmaterial. 

  

-------------------------
Stiftelsen Gerhard Hobohms minnesfond förvaltas av Chalmersstiftelsen.
Den ingår i samförvaltningen "Anknutna stiftelser".
 
Har du frågor angående stipendier kontakta:
Birgitta Rorsman, tel 772 27 33
 

Sidansvarig Publicerad: fr 09 sep 2022.