Hugo Heymans forskningsfond

Forskare vid Chalmers kan söka stipendier ur fonden om deras forskning knyter an till varvsindustrin.
 
Forskarna återfinns oftast vid instiutionen för mekanik och maritima vetenskaper, men andra forskare är också välkomna att söka medel om fondens kriterier uppfylls.
 
Ändamål: ”Främjande av det tekniska forskningsarbete vid högskolan, som visar sig vara till gagn för varvsindustrin i vårt land.”
 
 
Ansökan:
Fonden utlyses under våren. Ansökningsperiod 5 feb - 19 mars 2021. 
Till ansökan skall ett personligt brev bifogas som skall innehålla:
 
•Motivering till varför du skall tilldelas stipendiet 
•Beskriva hur din forskning gagnar varvsindustrin
•Din avdelning och forskargrupp 
•Vad du praktiskt avser att använda stipendiet till
•Vid ansökan om rese- eller konferensbidrag skall konferensens syfte och namn anges, samt reseplan och tidsplanering
•Ansökt belopp och kostnadskalkyl

 
Observera bidrag beviljas ej för traktamente (lön och mat)
Man kan heller inte söka stipendium för en konferens som ägt rum före fondens utlysningsdatum.
 
 
Ansökan sker genom elektronisk ansökningsblankett genom länken nedan:
 

Frågor kan ställas till:
Birgitta Rorsman
031 - 772 27 33

Chalmers tekniska högskola
412 96 Göteborg

Utdelning 2019: Fem av sex sökande forskare på Institutionen för Mekanik och maritima vetenskaper tilldelades totalt 55 081 kr för att åka på olika konferensresor runt om i Europa.  

Utdelning 2018: Fyra doktorande samt en doktor och en docent från institutionen M2 delade på totalt 126 869 kr för att deltaga på konferenser och studieresor i Europa, USA och Asien.

Utdelning 2017: Totalt delades 124 200 kr ut ur fonden. Följande forskare från institutionen Mekanik och maritima vetenskaper tilldelades medel:
Martin Fagerström, 20 000kr, konferensresa för handledda exjobbare, Eindhoven, september 2017
Arash Eslamdoost, 16 000kr, konferensresa, Fifth International Symposium on Marine Propulsors, Helsingfors, Finland, Juni 2017.
Ebrahim Ghahramani, 19 000 kr, för ett 2-månaders doktorandsbesök hos Andritz Hydro Company i Vevey, Schweiz.
Fabian Tillig, 10 000 kr för konferensresa om fartyg och offshore-strukturer, International Conference on Ships and Offshore Structures, Shenzhen, China, september 2017. 
Carlo Negrato,9 200kr för att delta i en tredagars kurs "Design Optimization" iTrieste, Italien, juni 2017.
Kent Salo, 50 000kr till delfinansiering för inköp av instrument för partikelmätning.

Utdelning 2016: Carl Negrato och Martin Eriksson tilldelades 15 000 kr resp. 20 000kr för en konferensresa till SETAC Europe Annual meeting i Nantes, Frankrike. Abolfazl Asnaghi och Ebrahim Ghahramani tilldelades 10 500 kr resp. 6 700 kr för att delta i Symposium of Marine Propellers i Finland. Konferensresor till Italien beviljades till Magda Wilewska Bien, Green Port Cruise Conference, 7 000 kr samt Maria Zetterdahl, DUST 2016, 25 000 kr. För en exkursion i Norge tilldelades Hanna Landquist 8 000 kr och för en konferensresa till USA tilldelades Rickard Lindstran Levin 10 744 kr. Två doktorander, Mohammad Hossein,17 000 kr och Sankar Menon, 20 000 kr, tilldelades medel för forskningsvistelse i Schweiz resp. i Nederländerna.
Shun-Han Yang tilldelades 32 000 kr för resekostnader till Shanghai Jiao Tong University i Kina och Lena Granhag 23 000 kr för att delta en konferens i Frankrike.
  
Utdelning 2015: 32 948 kr delades ut till doktoranden Maria Andersson (SoM) för deltagande vid två konferenser: 19th ETH-Conference on Combustion Generated Nanoparticles är i Zürich, 27/6 till 2/7 2015, samt European Aerosol Conference (EAC) 2015 är i Milano, 5-12/9-2015. 

Utdelning 2014: 101 165 kr som stipendier delades ut vid institutionen för sjöfart och marin teknik. Florian Vesting fick 46 100 kr i bidrag för konstruktion och tester av modeller av två propellrar vid Rolls-Royce Hydrodynamic Research Centre. Zhyian Li fick 29 200 kr i bidrag för att delta i 33rd International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Enginerering i San Francisco USA för att presentera sina forskningsresultat angående utmattningsbedömningar för containerfartyg. Shun-Han Yang 25 865 kr för att deltaga på samma konferens och där hon skall presentera sin rapport om ”Analysis of mooring lines for wave energy converts”.
 
 
Historik: För att hedra den avgående verkställande direktören vid Götaverken, beslöt bolaget att överlämna 20 000 kr till Chalmers för att inrätta en fond i Heymans namn den 20:e januari 1948.
Hugo Heyman (1881-1961) började arbeta inom familjeföretaget H.J. Heyman & co som sysslade med grosshandel inom textilier. Han tog senare ingenjörsexamen vid Chalmers 1909 och började arbeta vid Nya AB Atlas och därefter på Götaverken, där han blev direktör.  

-------------------------
Stiftelsen Hugo Heymans forskningsfond förvaltas av Chalmersstiftelsen.
Den ingår i samförvaltningen "Anknutna stiftelser".
 
 
Har du frågor angående stipendier kontakta:
Birgitta Rorsman
031 - 772 27 33

Chalmers tekniska högskola
412 96 Göteborg

Sidansvarig Publicerad: on 03 feb 2021.