​Gigabs fond

Resestipendium till arkitektstudenter

Ändamål: ”vartannat år att utdelas som resestipendium till förtjänt elev i arkitekturskolans sista eller ev. näst sista årskurs.”

med tillägget:

”vid något tillfälle icke finner någon sökande inom högskolans båda sista årskurser, till vilken den vill utdela stipendiet, detta istället må utdelas till någon sökande, som tidigare avlagt arkitektexamen vid högskolan.”

 

Nästa utlysning 2023

Stipendiet utdelas vart annat år, 2021, 2023, 2025...

 

Fonden sökes elektroniskt via länk nedan:

http://www.chalmers.se/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/default.aspx?rmpage=job&rmjob=234&rmlang=SE

 

Ansökan skall innehålla uppgift om resans syfte, preliminär resplan, kostnadskalkyl samt bank- och kontouppgifter.


Utdelning 2021: Två studenter fick dela på 10 000 kr för att skriva ett gemensamt examensarbete under vårterminen 2021.


Utdelning 2019: 10 000 kr delades ut till en student för en en studieresa till Shanghai. Resan genomfördes under en vecka i början på juli 2019. Syftet med stipendiet var att få resa till mångmiljonstaden Shanghai som har en rik samling av byggnader och strukturer av olika arkitektoniska stilar. Studenten ville undersöka hur Shanghai lyckas att vara ett fantastiskt exempel där gammal och ny arkitektur kombineras till en självklar helhet och även studera något med en helt annan stil än den skandinaviska.


Utdelning 2017: Hanna Johansson, 10 000 kr, Resa till Japan, 4-17 dec 2017, för att undersöka traditionell och modern japansk byggnadstradition i materialet trä.

 

Utdelning 2015: 20 000 kr delades ut från fonden. 10 000 kr till Linda Ericsson för en studieresa till Nairobi och 10 000 kr till Sarah Helen Blake Elmvall för en studieresa till Goa, Indien.

 


Historik: Med anledning av Göteborgs Intecknings Garanti Aktiebolags (Gigab) 75-årsdag 1944 överlämnades 150 stycken preferensaktier i Göteborgs Bank, där årsavkastningen skulle användas som stipendier. Gåvan överlämnades genom: Sven Steen, Gustaf Bjernström, G.H. Hansson, Axel Nylander, Rob. Ljunglöf och Thorsten Bengtsson.

 

 

-------------------------
Stiftelsen Gigabs fond förvaltas av Chalmersstiftelsen.
Den ingår i samförvaltningen "Anknutna stiftelser".
 
 
Har du frågor angående stipendier kontakta:
Birgitta Rorsman
031 - 772 27 33

Chalmers tekniska högskola
412 96 Göteborg
 

Sidansvarig Publicerad: on 05 jan 2022.