Stipendier för Chalmersforskare

OBS! Resestipendier beviljas under förutsättning att alla aktuella restriktioner följs, både i Sverige och i ett eventuellt mottagarland. Mer information kring vad som gäller för tjänsteresor finns Chalmers Intranät.​


Stipendier för forskare och forskarstuderande vid Chalmers.

Som forskare vid Chalmers kan du söka stipendier ur de stiftelser och fonder vi förvaltar.
Observera att du måste vara anställd vid Chalmers teknikska högskola för att kunna söka stipendierna, utom för ett fåtal undantag där det särskilt anges.
 
Följande stipendier finns tillgängliga: 
 

Fonder riktade mot forskning

Inriktning/ institution     ​ ​Utlysning 2022
A.H. Lindfors stipendiefond ​SoM, M2 20 dec - 18 feb
Hugo Heymans forskningsfond ​SoM, M2 ​Avslutad
Hjalmar Granholms minnesfond   ​​BoM , ACE  ​Ingen utlysning
Britt-Lisa Landahls fond ​​A, ACE ​Avslutad
Plasmafysikfonden ​Plasmafysik (RoG, TF), SEE ​Löpande ansökan
Rune Bernhardssons Grafen-fond 
Grafen, MC2
Löpande ansökan
Fond till minne av Erik Feuk (Schneider) ​Låg-, mellan- och högspänning
Avslutad
S.o.KG Eliassons minnesfond ​Elektroteknik (E2, MC2) Avslutad
S.o.KG Eliassons tilläggsfond ​Elektroteknik o medicinsk tek. (E2, MC2) Avslutad

Simeon Swartz fond för silikatkemisk fo. ​Kemi - keramteknologi, BIO,K Ingen utlysning
Folke och Marianne Edlers forskningsfond ​Maligna sjukdomar, BIO, K Avslutad
Chalmersska forskningsfonden   ​Hela Chalmers  ​12 sep - 17 oktByggförbundets fond ​BoM, ACE ​höst 2022

Fonder riktade mot resor
​Inriktning/ institution     ​ ​Utlysning 2022
Harald Orvarsons minnesfond ​ACE 2024
Ernst M Frimans stipendiefond ​ACE ​Avslutad
Åke Bäckmans resestipendium ​ACE Avslutad
The Osher Endowment ​Hela Chalmers Löpande ansökan
K G Hallbys fond       ​Elmaskinteknik och kraftelektronik, E2 Avslutad
Fredrik H Lamms fond  ​ ​elektroteknik (E2, MC2) Ingen utlysning
Alice och Lars Erik Landahls stipendiedfond ​elektroteknik (E2, MC2) Avslutad
Göran Wallbergs minnesfond
​IKT, Produktionsteknik, Miljöteknik

12 sep - 17 oktNils Philblads stipendiefond ​kemi (K, Bio) Avslutad
​Sven och Gurli Hanssons donationsfond ​kemi (K, Bio)

Avslutad

 

 Praktisk hantering av stipendiet (här kan du läsa om hur stipendiet betalas ut mm)

Sidansvarig Publicerad: on 05 okt 2022.