Forskarstipendier

Stipendier för forskare och forskarstudernade vid Chalmers.

Som forskare vid Chalmers kan du söka stipendier ur de stiftelser och fonder vi förvaltar.
Observera att du måste vara anställd vid Chalmers teknikska högskola för att kunna söka stipendierna, utom för ett fåtal undantag där det särskilt anges.
 
Följande stipendier finns tillgängliga: 
 

Fonder riktade mot forskning

Inriktning/ institution     ​ ​Utlysning 2018
A.H. Lindfors stipendiefond ​SoM, M2 ​22 jan
Hugo Heymans forskningsfond ​SoM, M2 ​22 jan
Hjalmar Granholms minnesfond   ​​BoM , ACE  ​22 jan
Britt-Lisa Landahls fond ​​A, ACE ​26 jan
Plasmafysikfonden ​Plasmafysik (RoG, TF), SEE ​22 jan, 20 aug
The Osher Endowment ​Hela Chalmers ​22 jan, 20 aug
Fond till minne av Erik Feuk (Schneider) ​Låg-, mellan- och högspänning, E2 ​1 mars
S.o.KG Eliassons minnesfond ​Elektroteknik (E2, MC2) 1 mars
S.o.KG Eliassons tilläggsfond ​Elektroteknik o medicinsk tek. (E2, MC2) ​1 mars
Rune Bernhardssons Grafen-fond  ​​Grafen, MC2 ​1 mars, 20 aug
Göran Wallbergs minnesfond ​IKT, Produktionsteknik, Miljöteknik ​1 mars
Simeon Swartz's fond för silikatkemisk fo. ​Kemi - keramteknologi, BIO,K ​1 mars
Folke och Marianne Edlers forskningsfond ​Maligna sjukdomar, BIO, K ​20 aug
Chalmersska forskningsfonden   ​Hela Chalmers  ​20 aug
Fond för industrisamverkan ​​TME ​20 aug
Byggförbundets fond ​BoM, ACE ​20 aug
Fonder riktade mot resor ​Inriktning/ institution     ​ ​Utlysning 2018
Harald Orvarsons minnesfond ​ACE ​våren
Ernst M Frimans stipendiefond ​ACE ​våren
Åke Bäckmans resestipendium ​ACE ​26 jan
The Osher Endowment ​Hela Chalmers ​22 jan, 20 aug
K G Hallbys fond       ​Elmaskinteknik och kraftelektronik, E2 ​1 mars
Fredrik H Lamms fond  ​ ​elektroteknik (E2, MC2) ​1 mars
Alice och Lars Erik Landahls stipendiedfond ​elektroteknik (E2, MC2) 1 mars
S.o.KG Eliassons minnesfond ​elektroteknik (E2, MC2) 1 mars
S.o.KG Eliassons tilläggsfond ​elektroteknik o medicinsk tek. (E2, MC2) ​1 mars
Nils Philblads stipendiefond ​kemi (K, Bio) ​1 mars
​Sven och Gurli Hanssons donationsfond ​kemi (K, Bio)

1 ​mars​

 

  

 

Publicerad: fr 21 feb 2014. Ändrad: fr 26 jan 2018