Fond till minne av Erik Feuk

Stipendier till studier eller forskning inom låg-, mellan- eller högspänning.
 
Ändamål: Stipendier ”till person, som bedriver studier eller forskning vid CTH med särskild inriktning mot områden inom låg-, mellan- och högspänning.” Företrädesvis till ”person som kompletterar sin utbildning eller bedriver forskning vid utländskt universitet och/eller utländskt företag”.

OBS! Resestipendier delas ut under förutsättning att alla restriktioner följs.
 
Ansökan:
Ansökningsperiod vår: 31 januari - 29 april 2022
 
Stipendiet kan sökas av både tekonolger och forskare.
Till ansökan skall ett personligt brev bifogas som skall innehålla:
 
•Motivering till varför du skall tilldelas stipendiet 
•Vad du praktiskt avser att använda stipendiet till
•Vid ansökan om rese- eller konferensbidrag skall konferensens syfte och namn anges, samt resplan och tidsplanering
•Ansökt belopp och kostnadskalkyl
•Program och termin du är antagen vid, alternativt institution och forskargrupp 
•Om du är student skall du ange bank- och kontouppgifter (inklusive namn på bank och clearingnummer). Behöver ej anges om du är forskare. 
 
Observera bidrag beviljas ej för traktamente (lön och mat)
Man kan heller inte söka stipendium för en konferens som ägt rum före fondens utlysningsdatum (1 okt.)
 
Ansök genom att klicka på länken nedan:
 
Frågor kan ställas till:
 
eller med post till:
Birgitta Rorsman 
Chalmers tekniska högskola
412 96 Göteborg

Utdelning 2021: 360 000 kr delades ut till 11 forskare från institutionen MC2 och E2. Flera av bidragen gick till inköp av utrustning och material då det fortsatt var besvärligt med resor pga pandemin.

Utdelning 2020: Ingen utdelning pga pandemin som gjorde att inga resor alls kunde genomföras.

Utdelning 2019:
Totalt delades 100 000kr ut till tio stycken kandidater (en återbetalade stipendiet efter utebliven resa)
Två studenter för en fältstudie för datainsamling om elkraftsystemen i Etiopien respektive Kenya.
En student åker på ett studieutbyte vid TU Delft inom ämnen rörande elkraftteknikens områden.
En doktorand närvarar vid en konferens, European Conference and Power Electronics ( EPE 2019) i Italien.
Två studenter åker på ett studiebesök hos en stor tillverkare av Lidars, SICK AG i Waldkirch, Tyskland.
En studentent ska läsa vårterminen 2020 på ETH i Zürich.
En doktorand medverka i European PhD School inom Electric Power Electronics.
En forskare medverkar vid "the 22nd International Conference on Electrical Machines and Systems" i Harbin, China augusti 2019.

Utdelning 2018:
Totalt delades 163 000 kr ut till fyra studenter för studiebesök i Europa och USA samt till fyra forskare för studieresor och konferenser i Asien, USA och Sverige (Digital High Voltage Laboratory i Västerås).
 
Bakgrund: 1990 tillsköt företaget Merlin Gerin SA 500 000 kr och familjen Feuk 1 000 000 kr till Chalmers för att inrätta en stipendiefond i Eric Feuks minne. Professor Antonius Vlastos vid Högspänningsteknik och företaget Merlin Gerin arbetade tillsammans fram statuterna för ”Merlin Gerin fond till minne av Eric Feuk” som inrättades 1992. Merlin Gerin kom senare att ingå i koncernen Groupe Schneider och stiftelsen bytte senare namn till Schneider Electrics fond till minne av Erik Feuk.

-------------------------
Stiftelsen Schneider Electrics fond till minne av Erik Feuk förvaltas av Chalmersstiftelsen.
Den ingår i samförvaltningen "Anknutna stiftelser".
 
 
Har du frågor angående stipendier kontakta:
Birgitta Rorsman 
031 - 772 27 33

Chalmers tekniska högskola
412 96 Göteborg

 

Sidansvarig Publicerad: ti 05 apr 2022.