Folke och Marianne Edlers forskningsfond

Edlers forskningsfond vid Chalmers stödjer den grundvetenskaplig forskningen om maligna sjukdomar. 

 

Fondens syfte:

  • Att stödja grundvetenskaplig forskning som kan bidra till förståelsen av orsakerna bakom miljöbetingade maligna sjukdomar, speciellt cancersjukdomar som tex blåscancer.
  • Att hitta behandlingsmetoder på bioteknisk grund
  • Att finna profylaktiska metoder för dessa sjukdomar
  • Eventuellt kan också utvecklandet av appartteknik för tidig diagnostik eller behandling komma ifråga

 Forskningsområdena får gärna ske i samråd med universitetskliniker i västra eller södra Sverige.

 

Stipendiet uppgår till 150 000 kr per år, och beräknas delas ut under minst tio år.

Om två likvärdiga mottagare finns har den med examen från Chalmers kemilinje företräde.  
Den sökande måste vara Chalmersanställd

 

Ansökningsperiod: 5 januari - 29 april, 2022Makarna Edler

In English:

Researchers at Chalmers are welcome to apply for a scholarship from the “Folke och Marianne Edlers forskningsfond”, to benefit research about malignant diseases!

The purpose of the fund:

• To support the basic research that can contribute to the understanding of the causes of environmental malignant diseases, especially cancers such as bladder cancer.
• Finding treatments based on biotechnology
• Finding prophylactic methods for treatment of these diseases
• The development of devices for early diagnosis or treatment, can also be considered

Research in collaboration with university hospitals in western or southern Sweden is encouraged.

The scholarship amounts to SEK 150 000. 
If there are two applicants with equal merits the applicant with a degree in chemsitry from Chalmers is ranked higher.
The applicant must be employed at Chalmers.

Your application should contain your CV and a personal cover letter including:

• Motivation as to why you should be awarded the scholarship
• How you intend to use the funds and in which area of research you are operating
• Amount applied for, detailed budget and time schedule

Your application must be signed by the head of your department.
Either you can scan the signed application and attach it as a pdf-file, or attach a non-signed application and send the signed original by Chalmers internal mail.


Application period: January 5th - April 29th, 2022


Click on the link below to get to the application page:

http://www.chalmers.se/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/default.aspx?rmpage=job&rmjob=281&rmlang=SEUtdelning 2019: 150 000 kr tilldelades Marcus Wilhelmsson, bitr. professor vid Kemi och kemiteknik samt Elin Esbjörners, docent vid Biologi och bioteknik. Ansökan avser grundvetenskaplig forskning kring cancersjukdomar.

 
Utdelning 2018: 150 000 kr tilldelades Stephanie Blockhuys vid institutionen för Kemisk biologi. Stephanie vill skaffa ny kunskap om de molekylära mekanismerna bakom spridd bröstcancer, och därmed lägga grund för framtida läkemedel.  

Utdelning 2017: 150 000 kr tilldelades Maria Abrahamsson är docent på Kemi- och kemiteknik och avdelningen fysikalisk kemi för att hitta behandlingsmetoder på bioteknisk grund.
 
jerker-Jerker-Mårtensson.jpg
Utdelning 2016: Ett stipendium på 150 000 kr tilldelades bitr. professor Jerker Mårtensson vid organisk kemi på Institutionen för kemi och kemiteknik för att prova en idé om hur mängden av specifika protein, som produceras i för stor mängd i cancerceller, skulle kunna minskas genom att lura cellens egna ”sophanteringssystem” att utföra jobbet.
För att prova idén så måste vi tillverka nya molekyler, visa att vi gjort rätt molekyler och undersöka om de fungerar som vi vill i t ex kulturer av cancerceller. Pengarna skall användas för att täcka delar av kostnaderna för detta.

Utdelning 2015: 2015 års stipendium på 150 000 kr tilldelades forskarassistenten Juan Carlos Fierro Gonzalez vid kemisk biologi på institutionen för biologi och bioteknik för att förstå cancer progression genom att studera mekanismer bakom filopodia-dynamik med hjälp av en ny ”in vivo”-modell (biologiska processer i levande celler när de befinner sig i sin naturliga miljö).
 
Utdelning 2014: 2014 år stipendium på 150 000 kr tilldelades docent Fredrik Westerlund vid kemisk biologi på institutionen för biologi och bioteknik för att etablera en ny metod för att studera skadat DNA och hur det relaterar till cancer i samarbete med avdelningen för onkologi vid Sahlgrenska.

JuanCarlos.jpg Fredrik-Westerlund.jpg
​Juan Carlos Fierro Gonzalez Fredrik Westerlund
​Kemisk biologi vid Biologi och Bioteknik ​Kemisk biologi vid Biologi och Bioteknik
​2015 års stipendiat ​2014 års stipendiat
 
 
 

Bakgrund:

​Chalmers mottog 1 500 000 kr efter Marianne Edlers dödsbo i mars 2014. 

1996 var Folke och Marianne Edler i kontakt med professor Bengt Nordén vid fysikalisk kemi och Stiftelsens direktör Stig Ekman för att sätta upp riktlinjerna för en möjlig fond inom området och man tog då fram statuter för fonden. Tanken var att fonden skulle upprättas efter båda makarnas frånfälle.


Kemiingenjören Folke Edler (K47) drev färgfabrik i Lerum och tillsammans med Chalmerskemisten Ragnar Bergstedt och målaren Rolf Hansen upptäckte de på 50-talet, på olika mässor runt om Europa, den kinesiska träoljan. Den var pressad ur nötter och rätt förädlad var det en enastående produkt för impregnering av trä. Ett stort problem vid denna tid var husfärgernas dåliga kvalitet, träet under den målade glansiga ytan ruttnade. 


De utvecklade tillsammans produkten Westcoast och kontrakterades av Mobileoil, en jätte i oljebranschen. Westcoast-träoljan som kunde pigmenteras till lasyrfärg blev marknadsledande under "lasyrvågen" på 70-talet.  Företagets färger användes vid miljonprogrammens byggboom i Sverige. Företaget producerade även latex och oljefärger. Kompanjoneran sålde senare företaget.

Läs mer om makarna Edler på nyhetsartikeln från chalmers.se från 28/5-2014:
http://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Deras-gava-stodjer-cancerforskning-pa-Chalmers.aspx

 

 
-------------------------
Folke och Marianne Edlers forskningsfond förvaltas av Chalmersstiftelsen.
Den ingår i samförvaltningen av Stiftelsens gåvomedelsfonder.
 
 
Har du frågor angående stipendier kontakta:
Birgitta Rorsman 
031 - 772 27 33

Chalmers tekniska högskola
412 96 Göteborg
 
 

 

Sidansvarig Publicerad: to 31 mar 2022.