Lennart Bergquists gåva

Fondens ändamål:
"årligt stipendium till den arkitekturstuderande som dokumenterar intresse för ekologisk arkitektur och planering."
 OBS! Avslutad 2016
 
Ansökan:
 
 
 
 
 
 
Till ansökan skall ett personligt brev bifogas som skall innehålla:
•Motivering till varför du skall tilldelas stipendiet 
•På vad sätt du påvisat ditt intresse för ekologisk arkitektur och planering
•Vad du praktiskt avser att använda medlen till
•Ansökt belopp och kostnadskalkyl
•Bank- och kontouppgifter (inklusive namn på bank och clearingnummer)
 
VId frågor kontakta:
 
Lillemor Kündig vid Stiftelsens kansli
031-772 25 69
 
eller med post till:
Lennart Bergquists gåva
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola
Lillemor Kündig
412 96 Göteborg

 

Utdelning 2016: Sammanlagt delade fonden ut 26 000 kr, 8000 kr tilldelades Mahmuda Alam för ” Field visit” till Jhenaidah, Bangladesh, 15 oktober 2015 till februari 2016. 9000 kr tilldelades Madeleine Källmarker för fältstudier i Tanzania i 8 veckor, mars till april 2016. 9000 kr tilldelades Erika Alatalo för resa till Latinamerika, juni 2016.

Utdelning 2015: Ylva Lundberg tilldelades 12 000 kr för en studieresa till Tokyo, Japan och Peter Nilsson tilldelades 10 000 kr för två studieresa till Isotimer och Skåne.

 

Utdelning 2014: 10 000 kr tilldelades Anna Risell för en sommarkurs ”Neuroergonomics and Socio-Genesis” i Artena, Italien, och 8 000 kr tilldelades Jonathan Naraine för att bygga en prototyp av konceptet ”Visual Water” som är en vattenrenande vägg. Bägge är studenter vid Arkitektur.

 

Historik:

År 2001 upprättade makarna Lennart och Gunnel Bergquist sitt gemensamma testamente där ett legat skulle tillfalla Arkitektursektionen vid Chalmers. 2005 erhöll Chalmers 91 200 kr. Fonden planeras att verka fram till år 2016.

 

 

-------------------------
Fonden Lennart Bergquists gåva förvaltas av Chalmersstiftelsen.
Den ingår i samförvaltningen "Gåvomedelsfonder".
 
 
Har du frågor angående stipendier kontakta:
Lillemor Kündig, tel 772 25 69
Administratör
e-post: lillemor.kundig@chalmers.se
 
Har du frågor angående fonden kontakta:
Mattias Königsson, tel 772 26 05
Ansvarig Stiftelser & Gåvomedel
 
 

Sidansvarig Publicerad: on 31 jan 2018.