Åke Bäckmans resestipendium

Utexamaminerade arkitekter från Chalmers kan ansöka om stipendium från fonden för att göra en studieresa för att fördjupa sina kunskaper inom Arkitektur!


OBS! Resestipendier delas ut under förutsättning att alla restriktioner följs!


Fondens ändamål enligt statuterna: ”stipendier tilldelas en eller flera från Högskolan utexaminerade arkitekter att användas för studieresor. ”

 

Fonden är ej avsedd för forskares konferens- eller forskarvistelser. 

 

Ansökan:

 
Ansökningsperiod 20 december 2021 - 18 februari 2022

Ansökan sker genom elektronisk ansökningsblankett genom länken nedan:
Till ansökan skall ett personligt brev bifogas som skall innehålla:
•Motivering till varför du skall tilldelas stipendiet 
•Vad du praktiskt avser att använda medlen till
•Resmål och tidsplan
•Ansökt belopp och kostnadskalkyl
•Bank- och kontouppgifter (inklusive namn på bank och clearingnummer)
•Till din ansökan bilägger du också betygsutdrag eller styrker på annat sätt dina uppnådda resultat.
 
VId frågor kontakta: 
Birgitta Rorsman 
031 - 772 27 33

Chalmers tekniska högskola
412 96 Göteborg

Utdelning 2021: En alumn tilldelades ett stipendium på 6 000 kr för att delta i en fortbildningskurs.
Utdelning 2019: 6000 kr delades ut till en student på Arkitekturprogrammet för att göra en studieresa till Madrid och inför examensarbete studera hur man skapar möten mellan nytt och gammalt och hur nya material kompleterar eller bryter av de ursprungliga.

Utdelning 2018: 10 000 kr delades ut till en student för en resa till Tokyo.

Utdelning 2017: Ulrika Lindahl tilldelades 10 000 kr ur Åke Bäckmans fond för resa till Japan ,(Tokyo, Kyoto och Gifu), juli 2017.

Utdelning 2016: 20 000 kr utdelades till två studenter för resor till Indien och Tanzania.

Utdelning 2014: 8 000 kr delades ut Pedram Seddighzadeh för att resa till södra delarna av Iran för att studera lokal byggnadskonst och historisk arkitektur. 

Utdelning 2013: 10 000 kr delades ut till en utexaminerad arkitekt, Julia Madås, för en resa till New York för att studera platser för gemenskap utan konsumtion. Stipendiaten beviljades även stipendium ur Ernst M Frimans Stipendiefond för samma resa.
 
 
Historik: 1969 upprättade Åke Bäckman sitt testamente om att större delen av hans kvarlåtenskap skulle tillfalla Chalmers. En andel av kvarlåtenskapen skulle gå till vård av familjegraven.
 
 
 
-------------------------
Stiftelsen Åke Bäckmans resestipendium förvaltas av Chalmersstiftelsen.
Den ingår i samförvaltningen "Anknutna stiftelser".
 
 
Har du frågor angående stipendier kontakta:
Birgitta Rorsman 
031 - 772 27 33

Chalmers tekniska högskola
412 96 Göteborg
 
 

Sidansvarig Publicerad: on 05 jan 2022.