Britt-Lisa Landahls fond

Arkitekturstudenter och forskare med intresse för textilteknik och inredningsarkitektur, företrädesvis inom svensk hemslöjdstradition, kan ansöka om stipenium ur fonden.

 

Ändamål: ”främjandet av forskning och utbildning inom ämnesområdena textilteknik och inredningsarkitektur” företrädesvis svensk hemslöjdstradition.


OBS! Resestipendier delas ut under förutsättning att alla restriktioner följs!

Ansökan:
 
Ansökningsperiod 20 december 2021 - 18 februari 2022

Ansökan sker genom elektronisk ansökningsblankett genom länken nedan:
Till ansökan skall ett personligt brev bifogas som skall innehålla:
•Motivering till varför du skall tilldelas stipendiet, se fondens kriterier 
•Vad du praktiskt avser att använda medlen till
•Ansökt belopp och kostnadskalkyl
•Bank- och kontouppgifter (inklusive namn på bank och clearingnummer)
•Till din ansökan skall också biläggas betygsutdrag eller annat som styrker dina uppnådda resultat.  ​

 VId frågor kontakta:
Birgitta Rorsman
 
031-772 27 33
 
eller med post till:
Birgitta Rorsman
Chalmers tekniska högskola
412 96 Göteborg 

Utdelning 2021: Fyra studenter delade på 40 000 kr.

Utdelning 2020: Två studenter fick dela på 40 000 kr i stipendiemedel.

Utdelning 2019: Tre studenter fick tilldelat totalt 50 000kr varav en student återbetalade sitt  stipendium på 10 000kr pga fullbelagd kurs. De två övriga stipendierna användes till en utbildning i textilteknik vid Kawashima Textile School i Kyoto samt till en kurs i design och framställning av en stol i trä och textil på Öland.

Utdelning 2018: Stipendium delades ut till fyra studenter och en forskare på sammanlagt 70 000kr.

Utdelning 2017: Stipendium delades ut till fyra studenter och en forskare på sammanlagt  60 000 kr.
Linnea Palmkvist,13 000 kr till en textilkurs på Textile and Fashion Industry Training Centre i Singapore, Singapore Augusti 2017
Fredrik Jonsson, 23 000 kr till examensarbete som undersöker hur ull kan användas som förstärkande fibrer i ett nytt biologiskt nedbrytbart kopositmaterial.
Anita Ollár,10 000 kr till fas 2 av hennes projekt Mycelium Acoustics. Syftet med projektet Mycelium Acoustics är att tillhandahålla en lösning - i form av en inre partitionsstruktur - för problem med bullernivån mellan de gemensamma köks- och vardagsrumsområdena i en av klustren i HSB Living Lab med en 100 % kompostabel, myceliumbaserad biokomposit.
Erik Widell, 8 000 kr till en sommarkurs, Murning i praktiken (det officiella namnet på kursen är Materiallaborationer). Kursen utförs på hantverkslaboratoriet i Mariestad sommaren 2017.
Felicia Davidsson, 6 000 kr till inköp av material av olika slag för att utforska möjligheten hur man kan manipulera ett tyg till att få akustiskt goda egenskaper.

Bakgrund: Far och dotter Landahl upprättade ett gemensamt testamente 1971 där de beslöt att inrätta en fond vid Chalmers i Lars Eriks och hans hustrus namn, Alice och Lars Erik Landahls stipendiefond, samt en fond i dotterns namn, Britt-Lisa Landahls fond.  Bägge fonder skulle hanteras gemensamt.


Lars Erik Landahl utexaminerades från Chalmers 1906 och tilldelades John Ericsson-medaljen samma år. Han verkade som lärare i matematik och fysik vid Tekniska privatskolan och Slöjdföreningens skola i Göteborg. Han arbetade även som konsulterande ingenjör.


-------------------------
Britt-Lisa Landahls fond hanteras inom Stiftelsen Alice och Lars-Erik Landahls stipendiefond och förvaltas av Chalmersstiftelsen.
Den ingår i samförvaltningen "Anknutna stiftelser".
 
 
Har du frågor angående stipendier kontakta:
Birgitta Rorsman 
031 - 772 27 33

Chalmers tekniska högskola
412 96 Göteborg
 
 

 

Sidansvarig Publicerad: on 05 jan 2022.