Stiftelsens pris

Stiftelsens pris 2016

Prisets inriktning 2016

Massive Open Online Courses, MOOCs, erbjuder deltagaren möjlighet till kvalificerat lärande på högskolenivå, kopplat till den senaste forskningen, anpassat efter individens behov och förutsättningar. Att MOOCs kommer vara en mycket viktig faktor i den framtida universitetsvärlden är ett faktum och med hjälp av stiftelsesatsningen har Chalmers kunnat agera snabbt och effektivt inom detta område.

Vi vill därför lyfta fram någon som verkat för, och utvecklat nya sätt för undervisningen, som kan vara avgörande för att attrahera kommande studenter och marknadsföra Chalmers till nya målgrupper.
 
Arbetet med årets pris pågår förfullt och vi hoppas kunna presentera pristagaren efter sommaren. 
 

Priskommittén
Priskommittén har utsetts på stiftelsestyrelsens uppdrag med representanter från högskolan, studentkåren, CING och Chalmersstiftelsen för att ta fram en pristagare och kommittén består av:

 
Mats Hermansson, styrelseledamot i Chalmersstiftelsen, tf. ordförande
prof Claes Niklasson, CING
Carl von Rosen Johansson, studentkåren
Mattias Königsson, stiftelsekansliet, sekreterare

 


Har du frågor kontakta:
Mattias Königsson, tel 772 26 05
e-post: mattias.konigsson@chalmers.se 

Publicerad: ti 05 nov 2013. Ändrad: må 21 aug 2017