Nyttiggörande och innovation

​Nyttiggörande är en naturlig del i utbildning och forskning. Chalmersstiftelsen ger riktade satsningsmedel för att Chalmers skall ligga i framkant inom nyttiggörande och innovation, nu senast inom den uppmärsammade samordningen av Chalmers Venture Creation.
 
Chalmersstiftelsen investerar 300 mnkr under en tioårsperiod i Chalmers egna innovationsbolag, detta som en naturlig del i vår placeringsportfölj. Målet är att Chalmers skall bli världsledande inom universitetskopplad Venture Creation.
Läs mer: Venture Creation i världsklass
Läs mer: Stiftelsens kapitalförvaltning
 
Chalmers samordnar nu våra innovationsbolag, Chalmersinvest AB, Stiftelsen Chalmers Innovation och delar av Stiftelsen Chalmersindustriteknik till ett gemensamt bolag direkt under Chalmers AB, med namnet Chalmers Ventures AB. Chalmersstiftelsen satsar 37 mnkr under 2015 och 2016 för att ge nyttiggörandet inom Chalmers kraft och tempo. Nyttiggörandesatsningarna kan delas upp på tre delsatsningar:
 
Bygga & Brygga, 16 mnkr, 2015
Grunden för det nybildade bolaget Chalmers Ventures AB, som inrymmer de tidigare innovationsbolagen där Chalmers samlade verksamhet skall bedrivas.
Läs mer: Venture Creation i världsklass
 
Grafen-center 2.0, 17 mnkr, 2015-2016
Chalmers grafencentrum är den naturliga ingången till det svenska nätverket för grafenforskning och utveckling samt till EU:s forskningsflaggskepp om grafen ”Graphene Flagship”. Genom satsningen bygger vi ut vårt center och lyfter det till nästa nivå med förstärkning av organisation och personal med bred kompetens inom flera fält där vi tidigare inte verkat.
Läs mer: Chalmers grafencentrum
  
Nya kursportföljer CPE, 4 mnkr, 2015-2016
Genom Chalmers Professional Education (CPE) erbjuder Chalmers näringslivet skräddarsydda utbildningar till sin personal. Genom satsningen kommer kursutbudet att utvecklas och utökas inom ett flertal områden där nyttiggörande av Chalmers forskning kommer utbildningen och industrin till del.
Läs mer: Chalmers Professional Education

Chalmersstiftelsen har satsat på innovation och nyttiggörande under många år nedan redovisas de senaste:
 
Stiftelsen Chalmers Innovation, 17,2 mnkr, 2012-2015Chalmers innovation
Stiftelsen bildades 1996 efter en mycket generös donation av Stena Olssons stiftelse, för Stena Center i Holtermanska fastigheten, mitt emot Chalmersplatsen. 2012  gick Chalmersstiftelsen in med satsningsmedel för att tillsammans med Innovationsbron och Västra Götalandsregionen (VGR) göra en stor satsning på innovationsbolag i väst.
 
AB Chalmersinvest, 1,4 mnkr, 2014
Satsning i förberedelse för den kommande innovationssamordningen.
Läs mer: Chalmersinvest AB
 
 

Sidansvarig Publicerad: må 21 dec 2020.