Stiftelsens satsningar

Chalmersstiftelsen satsar 101 miljoner kronor 2017 på verksamheter inom Chalmers för ökad kvalitet, förnyelse och attraktivitet!
Satsningarna skall snabbare och mer offensivt, än vad som annars vore möjligt, föra Chalmers framåt inom aktivt valda och definierade utvecklingsområden.
 
Läs mer om årets satsningar nedan
 
 
Stiftelsens utdelningar, satsningar och ägartillskott 1994 - 2016 (mnkr)
 
Ägaråtaganden ​1 004
Förnyelsesatsningar 2 062
Samverkansuppgiften ​   351
Totalt     3 418
 
 
 
 

Publicerad: ti 05 nov 2013. Ändrad: fr 13 okt 2017