Chalmersstiftelsens satsningar

Chalmersstiftelsen satsar mellan 100-150 mnkr om året på verksamheter inom Chalmers för ökad kvalitet, förnyelse och attraktivitet.​ Satsningarna skall snabbare och mer offensivt, än vad som annars vore möjligt, föra Chalmers framåt inom aktivt valda och definierade utvecklingsområden. 


Sidansvarig Publicerad: on 02 nov 2022.