Ung excellens

Chalmersstiftelsen satsar 120 mnkr mellan 2010-2020 på unga excellenta forskare! Med tre delsatsningar finansierar vi fem forskarassistenter, per omgång, under fyra år, med egen lön, varsin doktorand samt extra medel för resor och konferenser, inom tre styrkeområden och grundläggande vetenskaper. Genom denna satsning vill vi attrahera de bästa forskarna i världen till Chalmers!
Chalmers har åtta styrkeområden (SO) som har till uppgift att möta samhällets utmaningar för omställningen till ett hållbart samhälle. Områden har valts där Chalmers kan ta ansvar genom gränsöverskridande forskning, utbildning och innovationskraft. Fem av styrkeområdena har statlig finansiering genom strategiska fakultetsmedel. Tre av dem finansieras genom Chalmers egna medel där denna stiftelsesatsning har varit avgörande i utvecklingen av områdena. De tre styrkeområdena utan statligt stöd är:

• Life Science Technology
• Informations- och kommunikationsteknik (IKT)
• Samhällsbyggnad

För att skapa ett attraktivt framtida Chalmers inom samtliga styrkeområden och grundläggande vetenskaper behövs en stark fakultet (lärare/forskare). Chalmers skall kunna erbjuda villkor som gör att dessa kan utveckla sig själva och sin forskning tillexcellens på Chalmers. Redan när vi rekryterar personer som ska meritera sig för en plats i fakulteten (forskarassistenter) måste villkoren vara sådana att vi kan konkurrera framgångsrikt om de bästa unga forskarna i världen. Chalmers skall kunna erbjuda dem en plattform för deras utveckling inom forskning, utbildning och nyttiggörande. Varje sådan rekrytering är en nyckelrekrytering och en satsning på ett forskningsområde som ger Chalmers möjligheter att ligga i forskningsfronten i framtiden. De statliga strategiska forskningsmedlen möjliggör detta för fem av styrkeområdena. Stiftelsesatsningen möjliggör det för de ovan nämnda områden. Stiftelsesatsningen sker i tre delprojekt, Ung Excellens 1 och 2 och vi planerar nu för den tredje omgången.

De två genomförda internationella rekryteringsomgångarna 2010 och 2012 har annonserats i breda områden för att kunna hitta verklig excellens. Utöver egen lön har villkoren omfattat medel till bl.a. en doktorand, drift och resor. Dessutom har ett mentors-/ coachningspaket och möjlighet till hjälp vid flyttning (”relocation”) ingått.

Forskarassistenterna som rekryterats inom ”Ung Excellens 1 och 2” är synnerligen kvalificerade och har gjort imponerande insatser under sin tid på Chalmers. Två av de som rekryterades 2010 har under året befordrats och fortsätter nu som docenter på Chalmers.
 

Ung Excellens 1, 2010-2015, ca: 39 mnkr Yuliya Kalmykova
Bygg- och miljöteknik
Samhällsbyggnad
Daniel Persson
Fundametal Fysik
Grundl. vetenskaper
Erik Kristiansson
Matematiska veten.
Life Science
Kirsten Kraiberg Knudsen
Rymd och geovetenskap
Grundl. vetenskaper

Giuseppe Durisi
Signaler och system
IKT

 

 

Ung Excellens 2, 2012-2016, ca: 40 mnkr 

Ung Excellens 2 2012_2016_2.jpg


York Ostermeyer
Bygg-och miljöteknik
Samhällsbyggnad
Aikaterina Mitrokotsa
Data&IT
IKT
Alastair Ross
Biologi och Bioteknik
Life Science
Tatsiana Lobovkina
Kemi och kemiteknik
Grundl. vetenskaper
 
Michael Björklund
Matematiska veten.
Grundl. vetenskaper
  

Ung Excellens 3, 2018-2022, ca: 40 mnkr

Information kommer
 
 
 
 
----------------------------------------------------
 
Har du frågor angående stiftelsens satsningar kontakta:
Mattias Königsson, tel 772 26 05
e-post: mattias.konigsson@chalmers.se

 

Sidansvarig Publicerad: må 17 jun 2019.