Processteknik

Chalmersstiftelsen satsar 32,2 mnkr på att vitalisera den processtekniska forskningen på Chalmers genom att finansiera tre forskarassistenter inom tre strategiska delområden samt inköp av ett avancerat MRI-instrument.

Processteknik är ett mycket viktigt forskningsområde för en teknisk högskola och en stor del av svensk industri är baserad på kontinuerliga processer, ca 60% av nettovärdet av svensk export svarar processindustrin för (IVA 2006). Chalmers har haft en naturligt stark ställning inom den processtekniska forskningen.

Styrkeområdena har flyttat fram Chalmers positioner inom en rad fält, processindustriforskningen har dock inte avancerat i samma grad. För att vitalisera forskningen och nå en spjutspetsposition inom området behövs två insatser:
 
Rekrytering av forskarassistenter inom tre strategiska delområden:
- Flerfasströmning med inriktning mot ”multiscale modeling”
- Katalytiska processer baserade på förnybara råvaror
- Individualiserad serieproduktion
 
Inköp av avancerad utrustning som en del i Chalmers infrastruktur.
- Inköp av ett MRI (Magnetic Resonance Imaging) instrument.
Med det föreslagna instrumentet kan olika slags studier genomföras
1. Flödesmätning i icke transparenta fluider t.ex. fibersuspensioner och emulsioner. Instrumentet är tillräckligt snabbt för att mäta 20-30 3D hastighetsvektorer/sekund.
2. Icke isotrop diffusion/transport i fasta och porösa material t.ex. torkning  
3. Tomografiska studier med en upplösning från 0.01 mm till 1 mm beroende på val av coil. Även högre upplösning kan fås med ytterligare coils.
4. Mätning av lokal kemisk sammansättning i fluider eller fasta material
 
Satsningen på forskarassistenterna uppgår till 16,8 mnkr under fyra år (fem kalenderår) och respektive institution som forskarassistenten anställs vid står för en doktorand per FO-assistent.
Satsningen på utrustningen uppgår till 15,4 mnkr över sex år.
Sammanlagt 32,2 mnkr mellan 2015 och 2020.

 

Sidansvarig Publicerad: må 23 okt 2017.