MOOCs

​Genom en treårig satsning på 12,5 mnkr fick Chalmers en flygande start i sitt projekt med Massive Open Online Courses, MOOCs. Genom denna snabba finansiering mellan åren 2014 til 2016 kan Chalmers nu erbjuda kurser till hela världen!
 
Antalet MOOCs kurser och universitet som väljer att MOOCs.jpganvända dem har exploderat under 2012 och utvecklingen har fortsatt världen över, och det har visat sig vara ett av de snabbast införlivade ”arbetsverktygen” inom universitetsvärlden. Hundratusentals inskrivna studenter visar på populäriteten.
 
En av MOOCs mest lockande egenskaper är att de erbjuder deltagaren möjlighet till kvalificerat lärande på högskolenivå kopplat till den senaste forskningen och därmed möjlighet till livslångt lärande som är individuellt anpassat efter individens behov och förutsättningar. Rätt hanterat ger MOOC’s en möjlighet att experimentera med och utveckla nya sätt för on-line undervisning som kan vara avgörande för att attrahera kommande studentgrupper.
Chalmers har anslutit sig till plattformen edX och ChalmersX är nu vårt nya digitala Campus.
 
Att MOOCs kommer vara en mycket viktig faktor i den framtida universitetsvärlden är ett faktum, och Sverige och Chalmers måste utvecklas tillsammans med den nya formen. Med hjälp av stiftelsesatsningen kunde Chalmers agera snabbt och effektivt inom detta område. Vi erbjuder redan nu kurser inom MOOCs och är en del av utvecklingen av verktyget. 
 
Läs mer om MOOCs:
 
 

 

Sidansvarig Publicerad: må 29 jun 2015.