Kårhus på landet

​Chalmersstiftelsen satsar 8 mnkr till projektet ”Kårhus på landet” för att bygga ut Studentkårens sportstuga och C.S.-bastun vid Sandsjön i Härryda.
Chalmers Studentkår har sedan 1937 ett fritidsområde i Härryda där studenter kan träffas under avslappnade former i en naturskön miljö. Chalmers studentkår vill tillsammans med högskolan, stiftelsen och Teknologföreningen C.S: genomföra visionen ”Kårhus på landet” för att få fritidsområdet i Härryda att bättre passa dagens och framtidens behov.
 
Fritidsanläggningen är idag mycket använd och uppskattad av Chalmers studenter men för att realisera den potential som finns i miljön och anpassa området krävs det vidare utveckling och satsning på anläggningen. Visionen ”Kårhus på landet” innebär nybyggnation av en stuga, Storstugan, renovering av befintliga hus, exploatering av obebyggd mark samt infrastruktursatsningar.
 
Projektet beräknas uppgå till 25 miljoner kronor. Studentkåren planerar att bidraga med 10 miljoner kronor, Teknologföreningen C.S. har i samband med sitt 150-årsjubileum tagit initiativ till en insamlingskampanj för att möjliggöra visionen, insamlingen uppgick vid 2014 års slut till ca 7 miljoner kronor.
 
Chalmersstiftelsen satsar 8 miljoner kronor 2015 till detta projekt som ger studenterna en attraktiv naturskön miljö och skapar välbefinnande för alla på Chalmers, då Kårhus på landet skall vara öppet för alla.
 

 

Storstugan - Bild: Inobi


 
 

Sidansvarig Publicerad: ti 14 jul 2015.