2011

Stiftelsekapitalets avkastning används för att finansiera satsningar som Stiftelsen bedömer vara av värde för Chalmers utveckling. Stiftelsen har som riktlinje att de satsningar som görs skall vara tidsbegränsade och bidra till kvalitet och förnyelse i högskolans verksamhet. Satsningarna skall inte avse ändamål för vilka reguljär finansiering finns. Samplanering i förhållande till högskolans övriga uppdrag eftersträvas.
Under verksamhetsåret har Stiftelsen finansierat satsningar inom Chalmers tekniska högskola AB om 48 mnkr (39). Dessa avser projekt och investeringar inom följande huvudområden:
 
·         Biovetenskap, 6 mnkr (11)
·         Informationsteknologi, 2 mnkr (7)
·         Mikroteknologi, 8 mnkr (10)
·         Riktade satsningar, 6 mnkr (11)
·         Styrkeområden och grundläggande vetenskaper 19 mnkr (0)
·         Rekrytering tredjelandsstudenter 7 mnkr (0)

Publicerad: må 07 apr 2014.