Styrelse

Chalmers stiftelse styrelse 3 2015.jpg
Chalmersstiftelsens styrelse 2015 12 07

Styrelsen för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola består av följande ledamöter:

 • Stefan Johnsson, ordförande
 • Christel Armstrong Darvik
 • Per-Olof Arnäs, utsedd av fakultetskollegiet
 • Stefan Bengtsson, rektor
 • Nicolas Hassbjer
 • Daniel Langkilde, utsedd av studentkåren
 • Olle Larkö
 • Johan Malmquist
 • Helene Odenjung
 • Marianne Stenius
 • M Johan Widerberg

 

Adjungerad:

Ordförande för Chalmers tekniska högskola AB

 
Styrelsen sammanträder 2016:
29 februari         kl 09.00 - 16.30
11 april               kl 09.00 - 12.30
23 maj                kl 09.00 - 17.00
19 september
     kl 09.00 - 12.30
5 december        kl 14.00 - 18.00

Publicerad: må 04 nov 2013. Ändrad: fr 30 sep 2016