Styrelse

Chalmers stiftelse styrelse 3 2015.jpg
Chalmersstiftelsens styrelse 2017-12-12

Styrelsen för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola består av följande ledamöter (fr vänster):

 • Nicolas Hassbjer
 • M Johan Widerberg
 • Christel Armstrong Darvik
 • Per-Olof Arnäs, utsedd av fakultetskollegiet
 • Helene Odenjung
 • Johan Malmquist
 • Stefan Bengtsson, rektor
 • Stefan Johnsson, ordförande
 • Daniel Langkilde, utsedd av studentkåren
 • Olle Larkö
 • Marianne Stenius

 

Adjungerad:

Lena Treschow Torell, Ordförande för Chalmers tekniska högskola AB
Fredrik Sanell, VD för Chalmersstiftelsen

 
Styrelsen sammanträder 2018:
 27 februari        kl 09.00 - 16.00
    7 maj              kl 09.00 - 12.30
 19 juni               kl. 09.00 - 17.00
17 september
   kl 09.00 - 12.30
28 november    kl  09.00 - 16.00

Publicerad: må 04 nov 2013. Ändrad: må 19 feb 2018