2018-11-26​​​​​​

Stiftelsens Styrelse


Styrelsen för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola består fr om 2019-05-01 av följande ledamöter:


  • Torbjörn Holmström, ordförande
  • Christel Armstrong Darvik, vice ordf.
  • Per-Olof Arnäs, utsedd av fakultetskollegiet
  • Stefan Bengtsson, rektor
  • Anita Hansbo
  • Nicolas Hassbjer
  • Daniel Langkilde, utsedd av studentkåren
  • Johan Malmquist
  • Helene Odenjung
  • M Johan Widerberg​

 

Adjungerad:

Lena Treschow Torell, Ordförande för Chalmers tekniska högskola AB
Fredrik Sanell, VD för Chalmersstiftelsen

 
Sammanträdesdagar 2019:   
30 aug kl. 09.00 - 16.00
25 sept    kl. ​09.​00 - 21.00  (strategidag)
26 nov  kl. 09.00 - 16.00
Sammanträdesdagar 2020:
28   ​ feb    kl. 09.30 - 16.00
​20 ​apr  ​kl. 09:30 - 13.00 
​23  ​sept   ​ kl. 09.00 -   21.00 (strategidag)      
​24
sept


kl. 09.30​ - 13.00

​27 ​nov ​​kl. 09.30 - 16.00
 

Publicerad: må 04 nov 2013. Ändrad: fr 23 aug 2019