Stipendium till Liv Lundberg

​Liv Lundberg, doktorand vid Rymd- geo och miljövetenskap får 50 000 kr ur Göran Wallbergs minnesfond.

Priset, ska användas till en forskningsvistelse på Fordham University, New York, USA för att fortsätta ett forskningssamarbete kring betalningar för ekosystemtjänster (Payments for Ecosystem Services).

Betalning för ekosystemtjänster innebär att landägare kompenseras ekonomiskt för att låta sin mark tillhanda hålla ”ekosystemtjänster”. Det kan handla om allt från att inte avskoga land i områden med tropisk regnskog, för att minska koldioxidutsläpp och behålla biodiversitet, till att låta jordbruksmark ligga i träda för att undvika erosion.

Projektet är fokuserat på att kombinera ekonomiska experiment med datamodeller för att kunna testa och undersöka hur betalningar för ekosystemtjänster kan utformas i framtiden.

 

Övriga som tilldelades stipendium var:

Lisa Stenberg & Madeleine Appert, Masterstudenter Computer Science – Område IKT 

Ricard Bergström, Masterstudent på Quality and Operations Management – Område Produktion

 
Fonden skall gynna forskning och utbildning inom områdena: IKT (informations- och kommunikationsteknik), Produktionsteknik och Miljöteknik med syftet att möjliggöra för svenska forskare och studenter att förkovra sig vid utländskt universitet eller forskningsavdelning.

Läs mer om Göran Wallbergs minnesfond här:

http://www.chalmers.se/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/Wallberg.aspx

 


Publicerad: on 07 jun 2017. Ändrad: må 12 jun 2017