Stöd Chalmers

​Chalmers eftersträvar ständigt att ligga främst i ledet för utbildning, forskning och nyttiggörande.
Om du vill ge, investera, bidra eller donera till vår verksamhet finns det goda möjligheter inom en lång rad fält:
 
Stöd högskolans utbildning och forskning genom att donera till Chalmers vänner, just nu finns det tre projekt att stödja:
* Studentstipendier
* Unga forskare
* Rekrytering av internationella studenter
Läs mer på Chalmers vänners sida.

Bankgiro: 5823-7587
Swish: 1234 21 96 14.
Betalningsmottagare: Stiftelsen Chalmers tekniska högskola.
 
Investera i nyttiggörandet och innovationsverksamheten vid Chalmers genom:
* Chalmers Invest och entrepenörskolan, läs mer här.
* Chalmers Innovations investeringsfond, läs mer här.
 
Stöd student-och kårverksamheten:
* Chalmers studentkår, läs mer här.
 
Donera till Chalmers stiftelser och donationsfonder.Det är alltid möjligt att donera till våra redan befintliga fonder, du kan se några av dem under fliken "stipendier" till vänster.Vi vill framförallt lyfta fram tre stiftelser:

* Chalmersska forskningsfonden som ger bidrag till yngre forskares konferens-och forskarresor. Något som är mycket viktigt i forskarnas utbildning oh utveckling, men som det inte finns ordinarie verksamhetsmedel till.

* Chalmerska Innovationsfonden, som ger bidrag till en professur inom Innovationsteknik och även stödjer nybildandet av groddföretag i anslutning till Chalmers forskning. 

* Gustaf Daléns stipendiefond, som ger stipendier till flitiga studenter vid Chalmers.
 
Inbetalning till vårt plusgiro för anknutna stiftelser: 571813-5, märk inbetalningen med ändamål eller namn. Hör gärna av dig till kansliet för mer information.
 
----
 
Information och kontaktuppgifter

Chalmers vänner:  www.chalmersvanner.se
 
Fundraising och kampanjer:
Håkan Simonsen: 031-772 85 55, hakan.simonsen@chalmers.se
Birgitta Rorsman: tel 031-772 2733, birgitta.rorsman@chalmers.se
 

Förvaltare av donationerna:
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola: www.chalmersstiftelsen.se
 
Stiftelser och donationer:
Mattias Königsson: tel: 031- 772 26 05, mattias.konigsson@chalmers.se
 
Kapitalförvaltning:
Fredrik Sanell: tel: 031- 772 26 01, fredrik.sanell@chalmers.se
 
 
 

Sidansvarig Publicerad: to 08 okt 2020.