Intize - mentorskap i matematik

Intize syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik och matematiskt tänkande. Detta görs främst genom mentorskap där studenter hjälper andra att lära sig matematik ideellt. Mentorsskapet är gratis och bygger på ett långsiktigt kunskapsutbyte i matematik, genom personliga möten där mötena sker av egen vilja. 

Mentorsgrupperna består av 1-2 mentorer och 3-5 adepter som träffas 1-2  timmar i veckan på en gemensamt bestämd dag i mentorns skolmiljö. En mentor i Intize är en person som har mer matematiska kunskaper och befinner sig ett utbildningssteg högre än sina adepter. Vi erbjuder idag tre olika typer av mentorskap: Mellan högskola-gymnasium, mellan gymnasium-högstadie och ett program för särbegåvade barn i grundskolan. Det finns även ett mentorskapsprogram för särskilt begåvade barn i glesbygd där träffarna sker på distans. 

Ansökan att få en mentor görs via vår hemsida. 


Intize har två dagar i veckan drop-in på Chalmers Bibliotek, dit alla som läser matematik på högstadie-, gymnasie- och tekniskt basår-nivå välkomna att komma för att få hjälp av våra mentorer. Drop-in är gratis och ingen anmälan krävs. Finansiellt drivs föreningen av pengar från sponsorer, där de största finansiärerna idag är Chalmers och Skolverket. ​


Mer information om Intize​

Sidansvarig Publicerad: to 29 okt 2020.