Gymnasiearbete

​Vi välkomnar alla gymnasieskolor i Göteborg till att göra ett unikt gymnasiearbete tillsammans med WIN WIN Gothenburg Sustainability Award​, Chalmers och Universeum. Den projektidé som utmärker sig mest får ett stipendium på 10 000 kr samt stöd med handledning i det fortsatta gymnasiearbetet. Beskrivning av  projektet​ 2018. 
 
I år var temat Industriell Symbios och det vinnande bidraget var ”Framtidens kost - integrationen av en växande industri” framtaget av Jonathan Westerdah, Gustav Kristensson och Johan Blomsterberg i klass TE3C på Lindholmens Tekniska Gymnasium.Läs mer om Win Win Youth Award 2018! 

Hållbar mat - temat för 2019
Du kan redan nu börja fundera på vad du skulle vilja förändra inom området mat. Det kan tex handla om innovationer inom produktion, distribution och handel med livsmedel likväl som insatser som
påverkar vår kunskap, attityder och beteenden i förhållande till mat. Mer information om innehåll och kriterier kommer under våren. Frågor till nathalie.bodtker-lund@chalmers.se​

Publicerad: to 09 aug 2018. Ändrad: to 29 nov 2018