WIN WIN

Sustainability Youth Award - Gymnasiearbete


Vi välkomnar alla gymnasieskolor i Göteborg till att göra ett unikt gymnasiearbete tillsammans med WIN WIN Gothenburg Sustainability Award och Chalmers tekniska högskola. Den projektidé som utmärker sig mest får ett stipendium på 10 000 kr samt stöd med handledning i det fortsatta arbetet med projektet. Under arbetets gång har eleverna möjlighet att bli coachad och få hjälp med sin presentation.


Publicerad: on 23 okt 2019.