Rune Anderssons stipendium

 


Avslutad, går sedan 2018 till Avacez stipendier.

Stiftelsens ändamål/avsikt

Rune Anderssons stipendiefond inom Chalmers Vänner delar årligen ut stipendium till dig som efter studier på Chalmers samt något eller några års arbetslivserfarenhet vill vidareutveckla din akademiska kompetens genom kompletterande tvärvetenskapliga studier inom

 • i första hand ekonomi eller juridik
 • i andra hand annan disciplin där sökande kan visa på nyttan av studierna.

Stipendiet är om högst 500 000 SEK och kan finansiera såväl terminsavgifter som förhöjda levnadsomkostnader under studietiden (exempelvis uppehälle, försäkringar, tur och returresa till studieorten, studieresor under utbildningen samt litteratur).

Villkoret att studierna måste ske utomlands är struket i riktlinjerna från och med 2011, enligt donatorn Rune Anderssons önskemål. Det innebär en öppning för den som av familjeskäl eller andra orsaker vill söka sig till ett universitet i Sverige. Tidigare har studier i Sverige inte gett behörighet att söka Rune Anderssons stipendium. Man kan dock inte erhålla stipendiet för studier på Chalmers.

Vem kan söka?

Chalmerist med avlagd:

 • Civilingenjörsexamen
 • Arkitektexamen
 • Högskoleingenjörsexamen
 • Masterexamen

Du har även något eller några års arbetslivserfarenhet efter examen.

Du får inte ha varit anställd, haft utbildningsbidrag från eller personligt arvoderat uppdrag vid Chalmers under innevarande år eller de två tidigare.

Under din studietid är du en ambassadör för Chalmers tekniska högskola och bör hålla det i åtanke.

Hur ansökan går till samt vad den ska innehålla

Ansökan ska innehålla följande dokument som laddas upp elektroniskt som en pdf-fil:

 1. CV
 2. Budget
 3. Personal motivation letter
 4. Examensbevis
 5. Skriftligt omdöme från en av dina två referenser

Ansök direkt on-line

Ansökan sker elektroniskt, på ett särskilt ansökningsformulär, som är tillgängligt under den årliga ansökningsperioden längre ner på denna sida. Dokumenten enligt punkterna ovan ska bifogas som en ensam pdf-fil.

Viktigt att tänka på

Stipendium delas inte ut retroaktivt, det vill säga till utbyten eller projekt som är påbörjade vid ansökningstillfället. Du behöver inte vara antagen till någon utbildning när du söker stipendiet.

Eventuella erhållna medel får endast användas till därför avsatt ändamål. Halva stipendiesumman utbetalas mot styrkande av antagning och andra halvan efter halva studietiden. Dispositionsrätten sträcker sig över utbildningstiden eller högst 18 månader efter beviljat stipendium. Om det skulle ta mer än 18 månader att bli antagen och påbörja studierna har stipendiaten rätt att ansöka om dispens hos utdelningsnämnden.

Utdelningsnämndens beslut kan inte överklagas.

Frågor om Rune Anderssons stipendium?

Kontakta Birgitta Rorsman, tel. 031-772 2733, e-post birgitta.rorsman@chalmers.se 
__________________________________________________________________________________________


RUNE ANDERSSON


Rune Andersson (V68) är donator och instiftare av Rune Anderssons stipendiefond inom Chalmers Vänner. Rune Andersson var under 1980-talet vd för industrikoncernen Trelleborg och tongivande inom svenskt näringsliv.
I dag arbetar han med sitt familjeföretag Mellby Gård, som äger ett flertal bolag inom industri och handel. Rune Andersson är filantrop och har tidigare donerat pengar till Chalmers under kårhuskampanjen - hörsalen RunAn är uppkallad efter honom.
Han är tacksam för den utbildning som han erhöll på Chalmers och ser inrättandet av en stipendiefond som ett sätt att inspirera unga civilingenjörer att under sin yrkesverksamma tid bidra till förändring och utveckling


__________________________________________________________________________________________​

Sidansvarig Publicerad: on 15 jan 2020.