Investera i morgondagens samhälle

Chalmers bejakar universitetens utvidgade roll och verkar för ökad samverkan med övriga samhällsaktörer. Vi ser ett växande intresse för samhällsentreprenörskap och en vilja att återinvestera i kunskapsuppbyggnad och utbildning genom donationer och bidrag. Vi vet av egen erfarenhet att dessa bidrag möjliggör ny banbrytande forskning och utbildning såväl som investeringar i anläggningar och personal.

Chalmers ger forskarna möjligheter och incitament att verka över traditionella disciplingränser och ta sig an forsknings- och samhällsutmaningar, växelverka med industri och utveckla utmaningsdriven utbildning. 

Chalmers är redo att bidra kraftfullt för att säkerställa framtidens behov av kunskap, bildning och kompetens. Vi investerar kontinuerligt i vår utveckling och vänder oss nu till de som vill bidra till Chalmers utveckling. Donationer, stora som små, gör skillnad. Det ger oss extraordinära finansiella möjligheter som gör att vi kan ta de där extra stegen. På så sätt ökar vårt bidrag till att lösa samhällutmaningar och till att nya sätt att samverka över traditionella gränser skapas. Vi strävar därför efter att öka mängden extern privat finansiering till Chalmers.

Stöd Chalmers – bli en chalmersvän.

Läs mer nedan om satsningar som är i fokus just nu.

Publicerad: on 18 mar 2015. Ändrad: ti 08 maj 2018