Chalmers vänners fond

Chalmers vänner stärker banden mellan studenter, forskare, näringsliv och samhälle. Genom att bidra till Chalmers vänners fond stödjer du konkret och direkt det område som ligger dig varmast om hjärtat. 

Donationer är av yttersta vikt för högskolan. Chalmers kan med hjälp av donatorer och andra investerare ta en tätposition och bli förstahandsvalet inom flera områden för studenter, forskare och samarbetspartners. Medel som du donerar går oavkortat till de ändamål som du själv har valt. Inte ett öre går till att finansiera administrativa kostnader.

Jag vill donera och veta mer hur man går tillväga 


Chalmers vänners stipendier
Studenter och unga forskare vid Chalmers tekniska högskola kan ansöka om medel insamlade via Chalmers vänners fond för deltagande i projekt som bedöms vara viktiga för deras karriär och för Chalmers.
 
Chalmers vänner har genom åren genomfört ett antal kampanjer där studenter kontaktat alumner för att berätta vad som händer på Chalmers och samtidigt frågat om de skulle vilja hjälpa till att stödja studenter och unga forskare i deras utveckling. De donationer som inkommit från tidigare chalmerister utgör basen för de stipendier som kan sökas av unga forskare och studenter.

Läs mer om Chalmers Vänners studentstipendier och gå till ansökningslänken

 (Ingen aktuell utlysning just nu)

Publicerad: on 18 mar 2015. Ändrad: on 21 feb 2018