Stefan Bengtsson, rektor och VD
​​

Stöd Chalmers - bli en chalmersvän

Chalmers är en pionjär för hur ett universitet kan ta sig an, arbeta med, och ta ansvar för konkreta förbättringar för människans bästa. I det arbetet kan Du bidra på ett sätt som ger konkret effekt samtidigt som Ditt bidrag växlas upp genom att det bygger på flera generationers forskarinsatser. Och på så sätt verkligen göra skillnad!

De stora utmaningar världen står inför i dag är alltför komplexa för att angripas med traditionella metoder och traditionellt tänkande. Det är inte längre möjligt för enskilda aktörer att komma med lösningar, utmaningarna kräver nya tänkesätt och nya sätt att samarbeta över traditionella gränser. Det är min fasta övertygelse att det är i mötet mellan människor med olika perspektiv, idéer och behov som krafter för verkligt nytänkande, innovation och entreprenörskap frigörs.

Chalmers bejakar universitetens utvidgade roll och verkar för ökad samverkan med övriga samhällsaktörer. Vi ger forskarna möjligheter och incitament att verka över traditionella disciplingränser och ta sig an forsknings- och samhällsutmaningar, växelverka med industri och utveckla utmaningsdriven utbildning. 
Våra tidigare framgångar inspirerar oss att åstadkomma ännu mer i framtiden för att bidra till att skapa goda livsvillkor för människor världen över. Vi ser också ett växande intresse för samhällsentreprenörskap och en vilja att investera i kunskapsuppbyggnad och utbildning genom donationer och bidrag.

Med ytterligare resurser finns svaren på samhällets utmaningar inom räckhåll. Tillsammans investerar vi i morgondagens samhälle.

Nästa generation kan få det bättre, ditt stöd är viktigt!​

Stefan Bengtsson, rektor och vd​​​


Bygg framtidens samhälle tillsammans med Chalmers

Chalmers vänner stärker banden mellan studenter, forskare, näringsliv och samhälle. Genom att bidra till Chalmers vänners fond stödjer du konkret och direkt det område som ligger dig varmast om hjärtat. Medel som du donerar går oavkortat till de ändamål som du själv har valt.

Donationer ger oss finansiella möjligheter att ta de där extra stegen och öka vårt bidrag till att lösa samhällsutmaningar. Chalmers kan med hjälp av donatorer och andra investerare ta en tätposition och bli förstahandsvalet inom flera områden för studenter, forskare och samarbetspartners. 

Läs mer nedan om satsningar som är i fokus just nu.​

Sidansvarig Publicerad: må 11 maj 2020.