Alumnföreningar

​Efter att du lämnat Chalmers har du möjlighet att engagera dig i någon av alumnföreningarna som finns för alla som läst på Chalmers. Föreningarna är ett utmärkt tillfälle att hålla kontakten med gamla studiekompisar, umgås och engagera sig i efter studietiden. Det finns alumnföreninga​r för olika grupper och specialintressen. Förhoppningsvis hittar du någon förening som du tycker är intressant och passar dig.​


CING - Chalmersska Ingenjörsföreningen​

Den största alumn​föreningen är ​Chalmerska Ingenjörsföreningen, med sina mer än 100 år, är det naturliga
alumnnätverket för dig som värnar Chalmeristers gemenskap yrkesmässigt och socialt. Föreningens nära kontakter med högskolan och studentkåren säkerställer fortsatta kontakter med Chalmers och med alla 14 lokalavdelningar i Sverige och över världen. Vart du än bosätter dig i världen finns det Chalmerister nära för att snabbare komma in i nätverken på plats. Föreningens tidning Avancons och katalogen med aktuella kontaktuppgifter över mer än 53.000 examinerade chalmerister, håller dig uppdaterad på personer, aktiviteter och aktualiteter som berikar dig socialt och yrkesmässigt.​ Läs mer om CING här


U.S. Friends of Chalmers

Organisationen startades 2002 av Chalmers tillsammans med en grupp alumner. Detta är den första organisationen av sitt slag i USA för ett svenskt universitet. Det visar hur starkt våra alumner och vänner känner sitt "Chalma Mater". ​Läs mer om U.S. Friends of Chalmers​


Föreningen Gamla Västar

Föreningen Gamla Västar är Chalmersspexets alumnförening och har som syfte att främja Chalmersspexet samt
verka för dess dokumentation. Detta gör föreningen genom att publicera material om Chalmers spex, säkerställa att dokumentation sparas samt bevara filminspelningar från gamla spex. Dessutom ansvarar FGV även för jubileum och olika nyuppsättningar av gamla spex.  Läs mer om Föreningen Gamla Västar​

  

Föreningen Elumni  
Elumni är den officiella föreningen för alla alumner från Chalmers Entrepreneurship. Genom sitt exklusiva nätverk av över 350 entreprenörer, chefer, affärsutvecklare, konsulter och praktikanter, förenar föreningen mer än ett decennium av entreprenörsdrivning och yrkeserfarenhet från företag av alla kategorier och storlekar.  

Läs mer om föreningen Elumni​

 

 

CITO Alumni - Chalmers International Taiwan Office Alumni

Chalmers International Taiwan Office är en organisation som grundades 2003. Kontoret drivs av utbytesstudenter från Chalmers och är baserat på National Chiao Tung University i Hsinchu, Taiwan. Deras mål är att fungera som ett nav mellan Chalmers och Östasien.​ Läs mer om CITO Alumni


Forum för tekniska fysiker

Alumnföreningen Forum för tekniska fysiker har som mål att främja gemensamma intressen och angelägenheter för alla som följt en utbildning i Teknisk Fysik och Teknisk Matematik och att fungera som en länk mellan de utexaminerade, teknologsektionen och lärarna/kursverksamheten på Chalmers. Att öka kontaktytan mellan studerande och yrkesverksamma tekniska fysiker ses som mycket viktigt.​ Läs mer om Forum för tekniska fysiker 

Publicerad: on 06 dec 2017. Ändrad: ti 07 maj 2019