Studenter på campus Johanneberg

Samarbete i utbildning och med studenter

För Chalmers är det viktigt att inom olika områden samverka med näringsliv och samhälle. Inom grundutbildningen vill vi ge våra studenter bästa möjliga förutsättningar att ta till sig undervisningen och förbereda för kommande yrkesliv. Genom arbetslivsanknytning där teori kopplas till praktiska tillämpningar får vi verklighetsanknytning och yrkesrelevans i våra kurser. Det finns flera olika sätt för externa parter att medverka i utbildningen på, några exempel är gästföreläsningar, medverkan i programråd, exjobb och evenemang.
 

Underlätta övergången från studier till arbetsliv

Vi tror att du representerar en större eller mindre verksamhet och vill arbeta långsiktigt med samverkan och relationen till Chalmers. Samverkan inom utbildning och med våra studenter kan ske på en rad olika sätt för att underlätta övergången från studier till arbetsliv. Inom program och kurser finns olika möjligheter:
 •  gästföreläsare,
 • visa på karriärvägar,
 • studiebesök,
 • projekt/projektkurs,
 • övningsuppgifter/case,
 • kandidatarbete/examensarbete/exjobbskvällar,
 • handledare,
 • laborationer/övningsledare,
 • seminarium/workshop,
 • alumnträffar,
 • evenemang och aktiviteter, exempelvis lunchseminarium.

Andra möjligheter att medverka i utbildningen:

 • Programråd. Att vara med och påverka programmens utformning genom medverkan i programråd.
 • Mentorskap. Varför inte underlätta övergången från akademi till arbetsliv genom att vara mentor åt våra studenter?
 • Tracks. Tracks är ett nytt koncept inom Chalmers utbildningserbjudande. Kurserna är valbara, adresserar specifika utmaningar, och ligger ”mellan” programmen, där studenter från olika program möts och förbereder sig för att kunna lösa framtidens komplexa problem tillsammans. Formatet inkluderar också ett nära och utökat samarbete med Chalmers omvärld som välkomnas att delta och bidra i kurserna.
  Läs mer om Tracks

Föreslå och annonsera examensarbete och jobb

Sista terminen gör alla studenter ett examensarbete. På högskoleingenjörs- och sjöprogrammen samt på kandidatnivå omfattar arbetet 15 högskolepoäng. På masterprogrammen 30 högskolepoäng (30 hp = heltid en termin). Examensarbetet är ett viktigt tillfälle för studenten att tillämpa sina kunskaper på ett verkligt problem och är en språngbräda ut i arbetslivet. Vi har en hel del internationella studenter på våra masterprogram och många av dem vill gärna göra examensarbete utanför akademin. Det är vanligen två studenter om ett examensarbete, förutom på kandidatnivå där man är flera. Som stöd i examensarbetet har studenterna en handledare från relevant institution på Chalmers, samt en handledare från den externa parten.
 

Annonsera examensarbete

I Chalmers annonsportal lägger du som uppdragsgivare upp exjobbsannonsen själv. Därefter granskar och publicerar vi annonsen så snart vi kan. Ett exjobb måste först godkännas av programansvarig och vald examinator på Chalmers innan studenten kan starta igång. Annonsen ska därför bara ses som ett förslag till examensarbete.
 
Vi rekommenderar att du annonserar på engelska. Alla masterprogram har engelska som huvudspråk eftersom det finns många internationella studenter på Chalmers. Genom att använda engelska breddar du urvalet och ökar chanserna att hitta rätt student för ditt exjobb.
Lägg in en annons i exjobbsportalen
 Besök Chalmers exjobbsportal
 

Annonsera lediga jobb

Annonser om kvalificerade jobb, sommarjobb, extrajobb, trainee- och praktiktjänster (internship) sköts av Chalmers studentkår rekrytering (extern webbplats). Kostnaden för att annonsera varierar beroende på antalet annonser som ska publiceras, samt hur länge dessa ska synas. För offertförfrågan och frågor hänvisas till  Chalmers studentkår rekrytering (extern webbplats), annons@chalmersrekrytering.se
 

Arrangera aktiviteter och nå studenter för andra ändamål

Om du vill arrangera aktiviteter på campus eller nå studenter är studentkåren (extern webbplats, på engelska)  en väg in. Här skapas kontaktytor mellan studenter och arbetsgivare, som exempelvis arbetsmarknadsdagen CHARM, branschspecifika aktiviteter som mentorprogram, lunchföreläsningar och lokala arbetsmarknadsdagar.
 
Via till exempel kårbolagen Chalmers studentkår promotion och Chalmers studentkår rekrytering (extern webbplats, på engelska) och Chalmers teknologkonsulter finns möjlighet att arrangera andra aktiviteter och rekrytera arbetskraft.

Övergripande kontakt och mer information

Sidansvarig Publicerad: fr 09 jul 2021.