Självkörande, utsläppsfritt och delat – rätt väg till ett hållbart transportsystem?

I framtiden kör bilarna själva, delas av flera resande och drivs av el och fossilfria bränslen. Men får vi inte fler fordon på vägarna när bilen kan användas som kontor? Vad vet vi om bästa drivmedel för olika behov? Hur kan ett nytt, annorlunda transportsystem se ut?  Vad behöver göras, och av vem?

Sverige har chans att ta ledningen i omställningen av transportsystemet. För att kunna genomföra en kraftfull och måldriven omställning till ett välfungerande, koldioxidneutralt, säkert och energieffektivt transportsystem krävs en samlad insats. Men samsyn kring målen saknas ännu. Alla känner inte heller till de förutsättningar och möjligheter som forskning och industri kan erbjuda.

Ledande transportforskare ger här en bild av läget och presenterar visioner om det framtida transportsystemet med fokus på förnybara bränslen, delade transporter och autonoma fordon. Idéer och utmaningar diskuteras av en panel av experter från politiken, akademin, näringslivet och offentliga sektorn. Är Sverige berett att ställa om transportsystemet så att de fossila utsläppen från trafiken försvinner till 2030? Går det att nå svensk samsyn?

Paneldeltagare:
Karin Svensson Smith, ordförande i Trafikutskottet (mp)
Jessica Rosencrantz, vice ordförande i Trafikutskottet (m)
Tord Hermansson, biträdande forskningschef, Volvo Car Group
Malin Andersson, avdelningschef Trafikkontoret, Göteborgs stad
Elna Holmberg, föreståndare, Swedish Electromobility Centre
Frances Sprei, forskare, Chalmers
Fredrik von Corswant, föreståndare Revere, Chalmers

Moderator:
Johan Wester


Plats: Västsvenska Arenan vid Kruttornet, Almedalen
Tid: tisdag 3 juli kl 13.30-14.30
Arrangörer: Chalmers

Se hela seminariet som video!

Publicerad: on 25 apr 2018. Ändrad: må 09 jul 2018