Forskarpitchen: politik och forskning – går det ihop?

Forskarpitchen: politik och forskning – går det ihop?

Genomarbetade och väl underbyggda underlag behövs inför politiska beslut och reformer. Med hjälp av underhållaren Johan Wester tar vi reda på om politiker kan ta råd från forskare och om forskarna kan leverera tydliga och genomförbara lagförslag.

Forskning påverkar politiska beslut och politiska beslut påverkar forskning. Trots detta rör sig ofta forskare och politiker i helt olika samhällssfärer med olika spelregler. Frågan är om politiker verkligen vill ta råd av forskare och om forskare - med stöd av sin expertkunskap - kan leverera politiskt genomförbara förslag?
Direkt efter Liberalernas tal i Almedalsparken är du välkommen till Forskarpitchen, en kväll i demokratins och forskningens tecken. Under Forskarpitchen låter vi forskare pitcha garanterade evidensbaserade policyförslag till en panel av politiker, där politikerna och även du i publiken får möjlighet att tycka till om kvällens lagförslag. Kommer förslagen att klara en prövning mot den politiska verkligheten? Och går politik och forskning ihop?
Kvällen leds av underhållaren och komikern Johan Wester och eventet gästas av Vetenskap & Allmänhets kampanj ”Hur vet du det?”

Moderator:

Johan Wester, underhållare och komiker

Forskare:
Anita Pettersson, docent i resursåtervinning, Högskolan i Borås

Sara Wallström, postdoktor i vårdvetenskap, Göteborgs universitet

Politiker:

Aylin Fazelian (S), ledamot i Västra Götalandsregionens fullmäktige

Jan Alexandersson (V), ledamot i regionutvecklingsnämnden, Västra Götalandsregionen

Said Abdu (L), näringspolitisk talesperson och ledamot i arbetsmarknadsutskottet

Ulrika Carlsson (C), utbildningspolitisk talesperson, ledamot i utbildningsutskottet

Plats: Västsvenska Arenan vid Kruttornet

Tid: tisdag 3 juli 2018, kl. 19:30 (efter Liberalernas partiledartal)

Arrangör: Chalmers, Göteborgs Universitet, Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst

Publicerad: ti 29 maj 2018.