Chalmers e-village, vasaområdet

Chalmers entreprenörskvarter

I Chalmers entreprenörskvarter möts världsledande forskare, engagerade studenter, innovativa uppstarts- och tillväxtbolag samt näringsliv och samhälle för att dela idéer, utbyta kunskap och samverka. Detta skapar värde och nytta för både individen och samhället.​

 
Chalmers ligger i internationell framkant inom entreprenörskap och entreprenöriellt tänkande. Chalmerssfären har ett väletablerat och fullständigt ekosystem som stödjer innovation och entreprenörskap genom hela processen. Högskolan har också djup akademisk kompetens inom området. 

Vill du veta mer om hur du kan bli en del av entreprenörskvarteret besök www.chalmersevillage.se (extern länk)

Du som driver ett innovativt teknikföretag har nu möjligheten att etablera dig här, på norra delen av Chalmers campus Johanneberg, i centrala Göteborg. 

 

 

Sidansvarig Publicerad: ti 11 okt 2022.