Innovation och entreprenörskap

Innovation och entreprenörskap

Även goda idéer kan vara svåra att realisera. I olika faser krävs därför olika former av stöd för att orka driva dem ända fram till mål. Vi på Chalmers är specialister på att förvalta och utveckla kunskap och har lång och framgångsrik erfarenhet av entreprenörskapsverksamhet. Vår inkubator har  rankats topp tio bland världens universitetskopplade företagsinkubatorer. Chalmers har ett långsiktigt mål att lyfta studenternas kunskap om entreprenörskap under studietiden och att utveckla entreprenöriella kompetenser. Ett särskilt projekt pågår för att införa detta.

Entreprenörskolan - tvåårigt masterprogram

Chalmers entreprenörskola kombinerar två målsättningar; att utveckla framtidens entreprenörer och att kommersialisera ny kunskap. Våra studenter skall i samspel med akademi och näringsliv omvandla en lovande idé eller forskningsresultat till ett tillväxtföretag. Vi gör det genom att kombinera teori och praktik. Studenterna varvar kurser i till exempel juridik, marknadsföring och ekonomi med förtroendet att driva ett innovationsprojekt. Meningen är att projektet under skoltiden ska gå från idé till företag.
Entreprenörskolan omfattar masterprogrogrammet "Entrepreneurship and Business Design".
Mer information om masterprogrammet "Entrepreneurship and Business Design" 

 

Chalmers Ventures - tar idéer till bolag

Chalmers Ventures är ett dotterbolag till Chalmers tekniska högskola AB. I bolaget samlas all verksamhet inom inkubation och såddinvesteringar. Forskningresultat och uppfinningar från Chalmers och spin-outs från industrin är en naturlig grogrund för verksamheten. Fokus är dock inte bara på chalmeristerna; dörren står öppen för andra innovatörer och entreprenörer som får ett ställe att gå till för att dela med sig av eller få idéer.

Under 2015 kraftsamlade Chalmers inom området och konsoliderade Venture Creation-verksamheten  i det nya dotterbolag, Chalmers Ventures. Över tio år tillskjuts 300 miljoner kronor i investeringskapital och dessutom närmare 150 miljoner i driftsmedel.  Målet är att bli världsledande inom universitetskopplad Venture Creation.
Webbplats för Chalmers Ventures (extern webbplats på engelska)

 

 

 

Chalmers innovationskontor - guidar forskare och lärare i

innovationssystemet

På Innovationskontoret får forskare och lärare stöd i frågor som handlar om hur resultat kan nyttiggöras och skapa genomslag i samhället. Stödet omfattar inte bara kommersialisering utan även rådgivning kring nyttiggörandets många olika former.
Innovationskontoret har en koordinerande funktion och hjälper även andra vidare i innovationsekosystemet.

Publicerad: to 23 nov 2017. Ändrad: ti 27 feb 2018