Virtuella demonstratorer för parallell produkt- och produktionsystemutveckling

Projektet syftar till att utveckla och implementera en virtuell demonstrator för konstruktion och analys av systemplattformar. I projektet behandlas identifiering, omfattningsdefinition och modellering av integrerade systemplattformar med möjlighet till samkonfigurering av produkt- och produktionssystemvarianter, geometrisäkrings- och toleransanalyser samt robotbanplanering. Demonstratorn skall stödja utvecklingssamarbete i leverantörskedjan.

Samarbetande organisationer

  • Permanova Lasersystem (Privat, Sweden)
  • Stiftelsen Fraunhofer-Chalmers Centrum för Industrimatematik (Forskningsinstitut, Sweden)
  • Brogren Industries AB (Privat, Sweden)
  • GKN Aerospace Sweden (Privat, Sweden)
Startdatum 2013-10-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-12-31


Projektledare: Christoffer LevandowskiRelaterade projekt:
Plattformsbaserad utveckling
Hållbara produktlivscykel- plattformar
Konstruktion för prestanda

Styrkeområde
Nyckelord
​Platform design, product-and production systems, reuse, configuration, geometry assurance, robust design, robot path planning

Finansieras av

  • VINNOVA (Offentlig, Sweden)
​Johannesson, Hans. “Emphasizing Reuse of Generic Assets through Integrated Product and Production System Development Platforms”. In Advances in Product Family and Product Platform Design – Methods and Applications. Eds. Timothy Simpson, Roger Jiao, Zahed Siddique and Katja Hölttä-Otto. Springer, 2013.

Pahkamaa, A., Wärmefjord, K., Karlsson, L., Söderberg, R., Goldak, J., (2012), "Combining Variation Simulation With Welding Simulation for Prediction of Deformation and Variation of a Final Assembly." Journal of Computing and Information Science in Engineering 12(2): 021002-021007.

Segeborn, J., Segerdahl, D., Carlson, J. S., Ekstedt, F., Carlsson, A., Söderberg, R., “A Generalized Method for Weld Load Balancing in Multi Station Sheet Metal Assembly Lines”, Proceedings of the ASME 2011 International Mechanical Engineering Congress & Exposition, Denver, Colorado, USA, November 11-17, 2011.

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.