Uthållig produktion av finkorniga produkter från bergmaterial

Projektets vision är på ett uthålligt sätt försörja samhället med ballast genom att ersätta den ändliga resursen naturgrus. Uttag av naturgrus hamnar ofta i konflikt med bevarandet av viktiga grundvatten tillgångar. Därför finns det ett delmål i de svenska miljömålen som säger att användandet av naturgrus ska minskas för att skydda framtida dricksvattentillgångar. Naturgrus används idag inom hela samhället, från betong till byggnader och broar, till anläggningsjordar och fallsand under gungor. I projektet undersöks möjligheterna att ersätta naturgrus med maskinellt framställd sand inom dess olika användningsområden. För att undersöka möjligheterna att öka kvalitén på maskinellt framställd sand bygger forskningsgruppen Rock Processing Systems en demonstrationsanläggning som kommer göra en turné genom Sverige.

Samarbetande organisationer

 • NCC AB (Privat, Sweden)
 • SMA Mineral (Privat, Sweden)
 • Omya AB (Privat, Sweden)
 • Minbas AB (Privat, Sweden)
 • Roctim AB (Privat, Sweden)
 • Swerock (Privat, Sweden)
 • Trafikverket (Offentlig, Sweden)
 • Thomas Concrete Group (Privat, Sweden)
 • Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) (Offentlig, Sweden)
 • Nordkalk (Privat, Finland)
 • Weber Saint-Gobain (Privat, Sweden)
 • CBI Betonginstitut (Privat, Sweden)
 • Metso Minerals Oy (Privat, Finland)
 • Cementa (Privat, Sweden)
 • MinFo (Non profit, Sweden)
 • Sand & Grus AB Jehander (Privat, Sweden)
 • SBMI, Sveriges bergmaterialindustri (Övriga, Sweden)
 • Hasselfors Garden AB (Privat, Sweden)
 • Betongindustri AB in Sweden (Privat, Sweden)
 • Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) (Akademisk, Sweden)
 • LKAB (Privat, Sweden)
 • Skanska (Privat, Sweden)
Startdatum 2011-11-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2014-12-31

Sidansvarig Publicerad: fr 08 maj 2020.