Innovative continuous upgrades of high investment product-services (USE-IT-WISELY)

Introduktion
Use It Wisely är ett EU-forskningsprojekt, finansierat av the FP7 framework, som kommer att pågå från 2013 till 2016. Projektet bygger på den världsklassiga kunskapen från 20 partners över hela Europa, som alla är ledande inom sina respektive områden: energi, maskiner, rymd, kontor, fordon, skepp, möbler, exploatering, spridning, forskning och den akademiska världen.


Projektet fokuserar på slutanvändaren. Det kommer att göra det möjligt för europeiska tillverkare att tillverka produkter och tjänster som kan anpassas till den föränderliga marknaden, den föränderliga affärsmiljön och kundmål genom att demonstrera den toppmoderna affärsmodellen och plattformen. Detta möjliggör i sin tur livslång anpassning av höginvesterad produktservice. Anpassningen sker genom en målmedveten och efterfrågestyrd sekvens av innovativa kontinuerliga uppgraderingar av produktservice.


Projektet kommer att gå igenom viktiga faser för att säkerställa ett framgångsrikt resultat. Dessa faser innefattar: plattformsutveckling, utformning av prototyper, testning av prototyper, demonstrationer och genomföranden samt kommunikations- och exploateringsuppgifter.

Nyckelåtgärder
Use It Wisely kommer att utveckla och demonstrera anpassningsplattformen som består av följande tre element:
1.    En multidisciplinär aktör-produktservice systemmodell
2.    En anpassningsmekanism baserad på de involverade aktörernas kunskaper och färdigheter
3.    En interaktiv samarbetsmiljö där partners kan arbeta med de olika anpassningsfaserna


Fördelarna med ett Use It Wisely-tillvägagångssätt
Use It Wisely-tillvägagångssättet kommer att resultera i ett vetenskapligt genombrott genom att skapa och validera en holistisk systemteknisk struktur som kombinerar människa-maskin-system, produktlivscykelhantering, affärs- och organisationsdynamisker samt livscykelanalyser. Use It Wisely-tillvägagångssättet är unikt eftersom dess tillämpningsdimension består av sex kluster som kombinerar forskningsinstitutioner och industrier. Kluster är en fördel eftersom de utnyttjar de starka kopplingar som redan existerar mellan forskningsorganisatorerna och industrierna, vilket möjliggör för mer produktiva projektet och därmed också större fördelar för slutanvändaren.
 
Fördelar
•    Produktomfattning: stora investeringar, lång och hållbar livslängd, unika eller anpassade produkter (ju längre livslängd, desto fler möjligheter till uppgraderingar)
•    Tillämpningsomfattning: integreringsproblem kring människa-system (osäkerhet baserad på den mänskliga faktorn hanteras av mänskliga aktörer i anpassningsloopen)


Fördelar med projektet för Europa
Use It Wisely-projektet kommer att bidra med viktiga fördelar för Europa genom att tillåta europeiska tillverkare att erbjuda produkter och tjänster som kan anpassas efter nya kundmål och föränderliga marknader. Projektet kommer att undersöka en ny affärsmodell som implementerar en kontinuerlig produktservice adaptation genom en sekvens av små innovativa steg.


Use It Wisely kommer att öppna upp nya affärer för tillverkarna och deras leverantörer och underleverantörer, samt öppna upp nya möjligheter för kunder. Projektet kommer att öka konkurrensfördelar genom flexibilitet i produktservice, lägre kostnader, kortare ledtider och minskad miljöpåverkan. Projektet kommer hjälpa att omvandla människors kunskaper och färdigheter till produktservice värde, vilket i sin tur stärker Europas globala konkurrenskraft och säkerställer inhemsk sysselsättning.
 

Kontakt
Johan Stahre, johan.stahre@chalmers.se

För mer information om projektet, se vår engelska webbplats.

Samarbetande organisationer

 • Berner Fachhochschule (Akademisk, Switzerland)
 • Universidad De Malaga (Akademisk, Spain)
 • University of Nottingham (Akademisk, United Kingdom)
 • Teknologian Tutkimuskeskus (VTT) (Privat, Finland)
 • Naytiliakes Metaforikes Kai Epikoinoniakes Epixeiriseis Seability Etaireia Periorismenis Euthinis (Privat, Greece)
 • Tecnatom SA (Privat, Spain)
 • Rd Velho Oy (Privat, Finland)
 • Hermia Business Development Ltd (Privat, Finland)
 • Thales Group (Privat, France)
 • International Naval Surveys Bureau (Privat, Greece)
 • M. Moschatos - K. Stratis Oe (Privat, Greece)
 • Vastalla SRL (Privat, Italy)
 • Metso Minerals Oy (Privat, Finland)
 • Institute of Communication and Computer Systems (Forskningsinstitut, Greece)
 • C.C.I.C.C. Limited (Privat, Ireland)
 • Gispen International Bv (Privat, Netherlands)
 • Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) (Privat, Netherlands)
 • Advanced Logistics Technology Engineering Center Spa (Privat, Italy)
 • Volvo Group (Privat, Sweden)
Startdatum 2013-09-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-11-30

Finansieras av

 • Europeiska kommissionen (EU) (Offentlig, Belgium)

Sidansvarig Publicerad: to 03 sep 2020.