Att upphandla och leda projektering för infrastrukturprojekt

Startdatum 2010-08-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-03-31

​Stora infrastrukturprojekt är komplexa och långvariga. Många beslut tas I tidiga skeden när flertalet tekniska kompetenser integreras för att ta hänsyn till kostnad, kvalitet och omfattning för projektets hela livscykel. Eftersom projekt och deras förutsättningar är unika finns inga fullständiga modeller för hur man ska organisera beslutsprocesser i tidiga skeden.

Forskningsprojektet undersöker stora infrastrukturprojekt inom Trafikverket. Syftet är att förstå hur projekteringsorganisationen formas och utvecklas över tid samt effekterna på projektkoordinering.

 

Institutionens profilområde
​Projektet är kopplat till institutionens profilområde Innovation och Entreprenörskap
Styrkeområde
​Chalmers styrkeområde Samhällsbyggnad
​Trafikverket

Sidansvarig Publicerad: to 29 okt 2015.