Tvärvetenskaplig undersökning av växthusgaser - N2O från avloppshantering

​Kortfattad projektbeskrivning: Målet är att förbättra den idag bristande informationen om bildningen av dikväveoxid när obehandlat avlopp släpps ut i havet.  Med hjälp av laboratorieförsök, fältstudier och dynamisk modellering ska livscykelanalys av alternativa vattenåtervinningssystem utvärderas. 

Sidansvarig Publicerad: må 26 nov 2018.