Sustainable Resource Efficient Business Performance Measurement Systems (SuRE BPMS)

I princip alla företag har infört någon form av Business Performance Measurement System (BPMS) för att följa upp och förbättra produktion och implementera produktionsstrategier. Ökat fokus på hållbarhet gör att nya nycketal införts för att säkerställa att hållbarhetsmålen uppnås. Därmed ökar antalet nyckeltal ständigt tillika komplexiteten i de system för nyckeltalsuppföljning företagen använder. Detta leder till brister i dagens system och arbetssätt: Otydliga kopplingar och beroenden mellan olika nyckeltal Dålig integration av hållbarhetsdimensionen i BPMS och förbättringssystem vaga kopplingar mellan åtgärder, mål, och strategiska beslut Brist på metoder och nyckeltal för att följa upp och utveckla andra processer än tillverkning Syftet med det föreslagna projektet är att möta dessa brister i nära samarbete inom projektkonsortiet som består av 3 universitet, ett forskningsinstitut, 5 tillverkningsföretag och 2 konsultföretag. Målen är att: Integrera hållbarhetsdimensionen i BPMS och förbättringsarbete Utveckla nyckeltal och principer för proaktivt beslutsfattande istället för reaktivt rapporterande Öka visualisering av prestanda mellan olika nivåer i företaget Inkludera uppföljning och förbättring av övriga processer (produktionsutveckling, inköp, R&D) i BPMS Avsikten är att åstadkomma ökad effektivitet och mätbarhet för bättre ledning och styrning av produktion mot strategiska mål och mot ökad hållbarhet.

Samarbetande organisationer

 • Lunds universitet (Akademisk, Sweden)
 • Haldex (Privat, Sweden)
 • ÅF (Privat, Sweden)
 • Capgemini (Privat, Sweden)
 • Volvo Cars (Privat, Sweden)
 • Swerea IVF AB (Privat, Sweden)
 • Sandvik (Privat, Sweden)
 • Volvo Group (Privat, Sweden)
 • Mälardalens högskola (Akademisk, Sweden)
 • GKN Aerospace Sweden (Privat, Sweden)
Startdatum 2015-08-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-07-31
​I princip alla företag har infört någon form av Business Performance Measurement System (BPMS) för att följa upp och förbättra produktion och implementera produktionsstrategier. Ökat fokus på hållbarhet gör att nya nycketal införts för att säkerställa att hållbarhetsmålen uppnås. Därmed ökar antalet nyckeltal ständigt tillika komplexiteten i de system för nyckeltalsuppföljning företagen använder. Detta leder till brister i dagens system och arbetssätt:
 • Otydliga kopplingar och beroenden mellan olika nyckeltal
 • Dålig integration av hållbarhetsdimensionen i BPMS och förbättringssystem vaga kopplingar mellan åtgärder, mål, och strategiska beslut
 • Brist på metoder och nyckeltal för att följa upp och utveckla andra processer än tillverkning
Syftet med det föreslagna projektet är att möta dessa brister i nära samarbete inom projektkonsortiet som består av 3 universitet, ett forskningsinstitut, 5 tillverkningsföretag och 2 konsultföretag. Målen är att:
 • Integrera hållbarhetsdimensionen i BPMS och förbättringsarbete
 • Utveckla nyckeltal och principer för proaktivt beslutsfattande istället för reaktivt rapporterande
 • Öka visualisering av prestanda mellan olika nivåer i företaget
 • Inkludera uppföljning och förbättring av övriga processer (produktionsutveckling, inköp, R&D) i BPMS
Avsikten är att åstadkomma ökad effektivitet och mätbarhet för bättre ledning och styrning av produktion mot strategiska mål och mot ökad hållbarhet.
Projektledare
​Carin Andersson, Lunds universitet (Mats Winroth är ansvarig för Chalmers del)
Kopplat till Chalmers styrkeområden
​Produktion
Externa parter i projektet:

Lunds Universitet, Chalmers MoT, Mälardalens Högskola, Swerea IVF, Volvo Construction Equipment AB, Capgemini AB, GKN Aerospace Sweden AB, Volvo Personvagnar AB, Sandvik Mining and Construction Köping AB, ÅF AB, Haldex AB

Finansieras av

 • VINNOVA (Offentlig, Sweden)

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.