STRATEGO - Produktionsstrategier som stöd för konkurrenskraft i små och medelstora tillverkande företag

Startdatum 2010-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2012-12-31

STRATEGO är ett VINNOVA-projekt som genomförs i samverkan med Tekniska Högskolan i Jönköping och fem tillverkande företag under perioden 2010–2012. Syftet med projektet är att öka möjligheten för små och medelstora tillverkande företag (SMME) att använda produktionsstrategier på ett sätt som tydligt bidrar till hållbar konkurrenskraft på en internationell marknad. För att kunna uppnå detta krävs en operationalisering av produktionsstrategisk teori samt en ökad kunskap om vilka specifika behov SMME har på metoder som ska stödja verksamheten. 


​Kristina Säfsten, JTH, projektledare, 036-10 16 39, kristina.safsten@jth.hj.se
Mats Winroth, Chalmers, 031-772 12 17, mats.winroth@chalmers.se

Sidansvarig Publicerad: to 30 jan 2014.