SHADES Phase II - Systemsäkerhet genom ett kombinera HMI och tillförlitliga system

Startdatum 2014-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2014-12-31

​Olika former av avancerade förarstödssystem, s.k. IVIS och ADAS, är utformade för att hjälpa föraren i olika situationer. Forskningen har hittills fokuserat hur de fel och misstag som föraren gör (s.k. driver errors) kan reduceras eller undvikas med hjälp av dessa system. Hur föraren hanterar situationer där de tekniska stödsystemen fallerar har däremot studerats i mycket liten utsträckning.

SHADES projektet har ett multidisciplinärt angreppssätt och integrerar forskningsområdet människa-maskinsystem (MMI) och området tillförlitliga system. Avsikten är att öka kunskapen om hur identifiera och hantera såväl tekniska som mänskliga ’fel’ i förares samspel med avancerade förarstödssystem.

Projektledare: Jonny Vinter, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Kontakt
​MariAnne Karlsson, mak@chalmers.se
Externa parter
​VTI
SP
Volvo Cars
Volvo Trucks
Styrkeområde
Nyckelord
​Förarbeteende, ACC
​SAFER

Sidansvarig Publicerad: to 12 nov 2015.