Rollförändringar i distributionssystem – med särskilt fokus på mellanledens funktion

Startdatum 2009-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2011-12-31

​Dagens distributionssystem befinner sig i kraftig omvandling. Tidigare väldefinierade strukturer baserade på mer eller mindre entydiga verksamhetskategorier såsom tillverkning, partihandel, detaljhandel och konsumtion/användning är i upplösning. Aktiviteter som historiskt räknats till distribution utförs idag av företag som vi tidigare kallade producenter. Aktiviteter som tidigare hänförts till produktion utförs nu av företag som historiskt ansetts tillhöra grossist- eller detaljistled.

Denna utveckling förklaras av ett flertal samverkande faktorer som vi senare återkommer till. Mot bakgrund av dessa pågående förändringar är det angeläget med ytterligare forskning om förutsättningarna för, och konsekvenserna av, dessa dynamiska förlopp. Syftet med detta forskningsprojekt är därför att analysera dessa förutsättningar och konsekvenser, med särskilt fokus på mellanledens roll.

Sådan forskning är angelägen eftersom centrala komponenter i befintliga referensramar utvecklades för snart ett halvsekel sedan och är baserade i den tidens distributionsverklighet.


Styrkeområde
​Transport
Institutionens profilområde
​Supply Chain Management
Publikationer

Engström, C-G., Mattsson, L-G. and Gadde, L-E. (2010): Assortment dynamics and the long-term evolution of distribution. Paper presented at the 2nd Nordic Retail and Wholesale Conference, Gothenburg University, November, 10-11

Ford, D., Gadde, L-E, Håkansson, H. and Snehota, I. (2011) Managing Business Relationships. Kapitel 6: Intermediation among business relationships. Chichester: Wiley

Gadde, L-E and Hulthén, K. (2009) Improving logistics outsourcing through increasing buyer-provider interaction. Industrial Marketing Management, 38, 633-640.

Gadde, L-E. (2010) Distribution network evolution – challenges for practice and theory. IMP Journal, 4, 3, 160-169.

Gadde, L-E (2011) Dynamique de réseau de distribution – implications pour les intermédiaires. Inviterat bidrag till en special issue av den franska journalen ‘Management & Avenir’

Hulthén, K. and Gadde, L-E (2010) Understanding the ‘new’ distribution reality through ‘old’ concepts: a renaissance for transvection and sorting. In Ellis, N., Tadajewski, M. and Pressey. A. (eds.) Business-to-Business Marketing, Vol. II. London: Sage Publications.

Hulthén, K. and Mattsson, L-G. (2010) Distribution network dynamics: Evolution in the PC industry. IMP Journal, 4, 3, 170-193.

Olsson, R. and Hulthén, K., (2010) Changing Roles of an Intermediary Actor: an illustration from a distributor of mobile phones. Paper presented at the 2nd Nordic Retail and Wholesale Conference, Gothenburg, November 10-11.

Olsson, R. and Hulthén, K. (2011) The development of functions in distribution networks – the case of a mobile telephone middleman. Proceedings of the 27th IMP Conference. Glasgow, UK.

Sundquist, V. (2011) Intermediation in Business Networks: A Case Study in the Textile and Clothing Industry. Licentiate thesis. Gothenburg: Chalmers University of Technology. (Denna avhandling har senare publicerats på ett internationellt förlag: Lambert Academic Publishing, Saarbrucken)

Sundquist, V., Gadde, L-E. (2010). The Changing Role of Intermediation. Proceedings of the 26th  IMP Conference, Budapest, Hungary.

Sundquist, V. and Gadde, L-E. (2010) Intermediaries and Intermediation in Business Networks. Paper presented at the 2nd  Nordic Retail and Wholesale Conference, Gothenburg,  November 10-11.

Sundqvist, V., Hulthén, K. and Gadde, L-E (2011) Features of alternative forms of intermediation – a case from the construction industry. Proceedings of the 27th IMP Conference. Glasgow, UK.
​Handelns utvecklingsråd

Sidansvarig Publicerad: fr 17 apr 2015.