Bildande av defekter vid svetsning och deras inverkan på mekaniska egenskaper hos Ti-6Al-4V och Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo

Svetsande strukturer och komponenter är en förutsättning för kostnadseffektiv tillverkning av flygmotorkomponenter. Ett av projektets huvudsyften är att förklara varför porer/defekter bildas för specifika inställningar av svetsparametrar vid lasersvetsning, som är en av de viktigaste svetsmetoderna. Eftersom inte alla typer av porer/defekter påverkar de mekaniska egenskaperna är det även viktigt att kunna särskilja mellan ”farliga” och ”ofarliga” porer/defekter, och detta kommer därför också utforskas genom mekanisk provning av svetsar med varierande porer/defekter. Olika svetsgeometrier kan även inverka på det mekaniska beteendet och därför ingår även en undersökning av svetsgeometrins inverkan på valda mekaniska egenskaper. Projektet fokuseras på titanlegeringarna Ti-6Al-4V (Ti-64) och Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo (Ti-6242). Resultaten från projektet förväntas innebära förbättrade förutsättningar för beräkning/dimensionering av svetsade konstruktioner. Vidare skapas ökade möjligheter till optimala val av kombinationer av smide/gjutgods/plåt och materialval i sig. Sammantaget innebär detta stärkta möjligheter till lättviktsdesign för komponenter och system och kostnadsbesparingar i produktion

Samarbetande organisationer

  • GKN Aerospace Sweden (Privat, Sweden)
Startdatum 2013-08-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-06-30

​Svetsande strukturer och komponenter är en förutsättning för kostnadseffektiv tillverkning av flygmotorkomponenter. Ett av projektets huvudsyften är att förklara varför porer/defekter bildas för specifika inställningar av svetsparametrar vid lasersvetsning, som är en av de viktigaste svetsmetoderna. Eftersom inte alla typer av porer/defekter påverkar de mekaniska egenskaperna är det även viktigt att kunna särskilja mellan ”farliga” och ”ofarliga” porer/defekter, och detta kommer därför också utforskas genom mekanisk provning av svetsar med varierande porer/defekter. Olika svetsgeometrier kan även inverka på det mekaniska beteendet och därför ingår även en undersökning av svetsgeometrins inverkan på valda mekaniska egenskaper. Projektet fokuseras på titanlegeringarna Ti-6Al-4V (Ti-64) och Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo (Ti-6242). Resultaten från projektet förväntas innebära förbättrade förutsättningar för beräkning/dimensionering av svetsade konstruktioner. Vidare skapas ökade möjligheter till optimala val av kombinationer av smide/gjutgods/plåt och materialval i sig. Sammantaget innebär detta stärkta möjligheter till lättviktsdesign för komponenter och system och kostnadsbesparingar i produktion.

Externa partners

​GKN Aerospace Engine Systems Sweden, GAES

Finansieras av

  • VINNOVA (Offentlig, Sweden)

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.