OptiCities - Optimering av person- och godstransporter i urbana miljöer

Projektets vision är att hjälpa europeiska städer adressera komplexa utmaningar med avseende på transporter och mobilitet.

Projektet vill optimera transportnätet genom att utveckla samverkan mellan publika och privata aktörer och genom att utveckla och testa innovativa ITS lösningar i sex europeiska städer, varav Göteborg är en. Projektet inbegriper såväl person- som godstransporter. Användarperspektivet är centralt.

Chalmers har speciellt ansvar för utvärderingen i Göteborg.

Projektledare: Jean Coldefy, Grand Lyon

Samarbetande organisationer

 • Consorzio per il Sistema Informativo (CSI Piemonte) (Privat, Italy)
 • Wroclaw Miasto (Privat, Poland)
 • Communaute Urbaine de Lyon (Privat, France)
 • Fondation Partenarial Mov'eotec (Privat, France)
 • Helmut Berends (Privat, Germany)
 • Algoe (Privat, France)
 • Ayuntamiento de Madrid (Privat, Spain)
 • Cityway (Privat, France)
 • Universidad Politecnica de Madrid (Akademisk, Spain)
 • Volvo Group (Privat, Sweden)
 • Consorcio Regional de Transportes de Madrid (Privat, Spain)
 • Spie Sud-Est (Privat, France)
 • Ingenieria y Consultoria para el Control Automatico (ICCA) (Privat, Spain)
 • Centre national de la recherche scientifique (CNRS) (Offentlig, France)
 • ERTICO (Privat, Belgium)
 • Neurosoft (Privat, Poland)
 • Politecnico di Torino (Akademisk, Italy)
 • 5T (Privat, Italy)
 • Union Internationale des Transports Publics (UITP) (Privat, Belgium)
 • HaCon Ingenieurgesellschaft (Privat, Germany)
 • Birmingham City Council (Privat, United Kingdom)
 • Göteborgs Stad (Offentlig, Sweden)
 • Citta di Torino (Offentlig, Italy)
 • Eurocities (Privat, Belgium)
Startdatum 2013-11-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-10-31

Finansieras av

 • Europeiska kommissionen (EU) (Offentlig, Belgium)


Vi söker deltagare...

...till en studie om en ny multimodal reseplanerarapp kallad SmartMoov. Reseplaneraren kommer hjälpa dig att hitta bästa vägen mellan två destinationar och den tar hänsyn till olika transportsätt och olika kombinationer av transportsätt. Appen tar även hänsyn till tillfälliga störningar i trafiken, trafikomläggningar och större ombyggnationer. Förhoppningen är att den ska vara till stor hjälp under byggnationen av Göteborgs alla infrastrukturprojekt och förbättra Göteborgarnas upplevelse av sina vardagsresor.

Anmälan

För att skapa bästa möjliga app behöver vi din hjälp! Fokusgrupper kommer att hållas i slutet av 2014, samt i början av 2015. Fokus kommer att ligga på att utveckla och förbättra Smartmoov.  Som deltagare i studien kommer vi även dig att fylla i två enkäter kring ditt resebeteende och reseplaneringsbehov.

Anmäl ditt intresse

Ersättning

Smartmoov kommer att testas under hösten 2015. Du som har deltagit i fokusgruppen kommer att få exklusiv tillgång till appen innan den kommersialiseras. Under denna testperiod kommer du få många tillfällen att tycka till. En ersättning kommer även att erbjudas till alla deltagare under de olika stadierna av utvärderingsprocessen.

Om studien

Den här studien är en del av ett större Europeiskt forskningsprojekt som handlar om att uppmuntra användningen av mer miljövänliga transportmedel som kollektivtrafik, cykling och gång. I Göteborg drivs projektet som ett samarbete mellan Chalmers, Trafikkontoret och Västtrafik. Målet att hjälpa Göteborgs stad att skapa en bättre miljö för dig att bo i och dem du tycker om.

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du undrar över något.
 
 
Tack för ditt intresse!

Sidansvarig Publicerad: to 03 sep 2020.