Infrastructure for Digitalsation enabling industrialization of Additive manufacturing (IDAG)

Syftet har varit att identifiera och sammanställa gap där digitaliseringslösningar för effektiv industrialisering av additiv tillverkning i komplexa värdekedjor behövs. Målsättningen var att identifiera kort och långsiktiga åtgärder vilka har sammanställts i en roadmap. Föreslagna åtgärder formulerades i en projektansökan för ett demonstrationsprojekt "DIDAM" där kritiska gap förväntas demonstreras.

De lösningar som identifieras förväntas leda till dels bättre produkt- och process- kvalitet genom samordnade simuleringar och mätdata i processen (Digitala Tvillingar), dels förbättrad hantering och spårbarhet som kopplar processdata till produkten som tillverkas. En tredje dimension är effektivare hantering mellan, ibland nya, aktörer där säkerhet och intellektuella rättigheter. Innovativa produkter och tjänster som möjliggörs med AM förväntas möjliggöra resurseffektiv produktion av nästa generations produkter, och därmed bidra till FN’s 2030 mål.

Samarbetande organisationer

  • Eurostep Group (Privat, Sweden)
  • RISE Research Institutes of Sweden (Forskningsinstitut, Sweden)
Startdatum 2019-05-31
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-11-30

Sidansvarig Publicerad: ti 07 jul 2020.