Matsystem och jordbruk

Detta forskningsområde handlar om utmaningen att producera mer mat för en växande världsbefolkning och samtidigt minimiera den negativa miljöpåverkan från denna matproduktion. Forskningen är framför allt inriktad på att värdera olika alternativ för att dels begränsa markbehovet för den globala livsmedelsförsörjningen, och dels minska utsläppen av växthusgaser från matproduktionen. I stora drag handlar forskningen om att väga olika möjligheter att minska utsläpp och markbehov genom tekniska och agronomiska förbättringar mot förändringar i konsumtionen (t ex minskad konsumtion av kött och andra animalier).​Publicerad: on 17 dec 2014.