Matavfall till energi – att underlätta insamling av matavfall i flerbostadshus

Detta projekt har som syfte att närmare förstå vad som hindrar sortering av matavfall i flerbostadshus. I projektet har en jämförelse gjort av olika befintliga infrastrukturlösningar för matavfallssortering. Projektet har testat att genomföra några mindre ändringar i sorteringssystemen, och för- och nackdelar av varje infrastruktur har identifierats. I nästa steg har förbättringsförslag tagit fram tillsammans med involverade aktörer.

Projektet är ett samarbete mellan Chalmers, Poseidon AB, Renova, Smedlund AB and Kretslopp och Vatten.

Projektledare: Isabel Ordoñez & Gisela Webber

Samarbetande organisationer

  • Göteborgs Stad (Offentlig, Sweden)
  • Poseidon (Privat, Sweden)
  • Renova (Privat, Sweden)
  • Smedlund Miljösystem (Privat, Sweden)
Startdatum 2015-06-15
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-12-31

Sidansvarig Publicerad: fr 11 dec 2020.