Läkemedelsprocessen – ett DFSS-projekt

Startdatum 2008-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2012-12-31
Syftet med projektet är att förbättra hälso- och sjukvårdsprocesser med hjälp av förbättringsmetodiken Design for Six Sigma (DFSS). Design for Six Sigma (DFSS) är ett sätt att skapa säkrare processer som är okänsliga mot olika typer av variation, till exempel olika vårdgivare, olika patientgrupper och olika typer av avdelningar. Forskningen fokuseras på nyttan med DFSS inom hälso- och sjukvärden samt de anpassningar som krävs för att utnyttja dess potential.
Projektledare
Ida Gremyr
Samtliga projektmedarbetare
Anette Gideberg, Susanne Gustavsson, Ida Gremyr
Nyckelord
Design for Six Sigma, hälso- och sjukvård, processutveckling 

Vinnvård

Centre for healthcare improvement (CHI)
Chalmers styrkeområde
: Produktion
Profilområde vid Teknikens ekonomi och organisation: Operations Management

Sidansvarig Publicerad: må 28 okt 2013.